Skip to content

Administrationen har lukket tirsdag den 5/12 pga. kursus.

Italiensk C1 - Conversazione

Italiensk C1 - Conversazione

C1-niveauet er målrettet dig, som gerne vil bevæge dig dybere ind i det italienske sprogs nuancer og løfte dine sprogkundskaber fra et rutineret til et mere avanceret niveau.

Det samlede mål er at opnå et så højt niveau af sprogmestring, at du i alle sammenhænge kan udtrykke dig helt klart, flydende og detaljeret. Når du f.eks. slår på glasset og byder velkommen til den internationale konference, vil dine italiensktalende samarbejdspartnere mødes af en letforståelig og ubesværet italiensk talestrøm, og selv vil du føle et selvsikkert flow i dit sprog, hvor du sjældent behøver at lede efter ordene. 

Efter at have gennemført dette kursus, vil du være fuldt ud klædt på at tale skarpt, nuanceret og detaljeret om komplekse emner – uanset hvem du taler med. Du mestrer nemlig det italienske sprog så godt, at du hele tiden formår at tilpasse dit ordvalg og dine vendinger efter målgruppe, hvilket er et stort es i ærmet, hvis du f.eks. arbejder med salg, skal forsvare en opgave til eksamen eller måske holde oplæg eller foredrag.

Når du rejser, vil du opdage, at du er blevet så trænet i at forstå og mestre nuancerne i det italienske sprog, at du nemt opfanger små variationer og implicitte betydninger – også hos en indfødt italiensktalende, som sandsynligvis taler hurtigt, indforstået og måske med tyk Piemonte-dialekt.

Du har herudover nået et niveau, hvor du uden problemer vil kunne kaste dig over mere komplekse og krævende italiensksprogede film, TV-udsendelser, faglige tekster og måske endda Italo Calvinos klassikere på originalsproget. Skriftligt bliver du udrustet til at skrive detaljeret, velstruktureret, korrekt og nuanceret om alt fra dagligdags til komplicerede emner, f.eks. i mailkorrespondancer, rapporter, opgaver mm.

På dette sprogkursus får du med andre ord hele sprogpakken med. Tilbage står du med yderst effektiv sprogmestring, som du kan sætte i spil i enhver sammenhæng, hvad enten du mingler til internationale arrangementer, er ude at rejse, gør karriere, forsker eller måske uddanner dig i et internationalt miljø med mange italiensktalende.

Bemærk, at der på alle sproghold må påregnes udgifter til materialer. Bøger og andet materiale aftales med underviseren 1. mødegang.