Skip to content

Tirsdagsgæsten - Camilla Kornerup

Tirsdagsgæsten - Camilla Kornerup

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 14.00-16.00
Mødested: Kilden
Tilrettelægger og vært: Mari-Ann Blok

FN’s 17 Verdensmål – den vigtigste dagsorden
Camilla Kornerup, cand.mag. i religion og spansk og indehaver af Cosmopolit                                                                       
Den 25. september på FN-topmødet i New York skrev verdens stats- og regeringsledere under på den største og mest omsiggribende aftale, der nogensinde er indgået på verdensplan - en aftale, der gælder os alle og forpligter os alle. Frem mod 2030 vil FN´s nationer sammen arbejde på at løse de gigantiske sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer, vores verden oplever i dag.
Aftalen er visionær og praktisk på én gang, og viser en historisk mulighed for at udrydde ekstrem fattigdom, stabilisere klimaet, uddanne alle børn og voksne samt regenerere det miljø og dyre- og planteliv, vi er godt i gang med at udslette. Vi skal høre Camilla Kornerup berette om, hvordan regeringer, kommuner, virksomheder og privatpersoner arbejder på at finde løsninger på vores fælles globale udfordringer, og hvordan arbejdet med at nå målene skrider frem.
Vi kommer også ind på global opvarmning, ulighed mellem mennesker verden over, miljøkatastrofer og manglen på livgivende ressourcer, såsom rent drikkevand, samt hvordan verdensmålenes vigtighed er blevet styrket under Corona-krisen.