Skip to content

Salgsbetingelser

Tilmelding 
Du kan tilmelde dig vores kurser og arrangementer på hjemmesiden eller ved fysisk fremmøde på vores kontor i åbningstiden. Vi modtager dankortbetaling. Det er også muligt at få tilsendt et girokort pr. mail såfremt du sender en e-mail til info@fof-taastrup.dk og oplyser holdnummer, navn, adresse, mobil samt fødselsdato. 

Du er velkommen til at deltage i vores kurser og øvrige arrangementer, selvom du ikke er bosat i én af vores kommuner. Vi skal blot have oplyst dit cpr-nummer.

Du er først tilmeldt et holdt, når din betaling er gennemført. 
Nogle hold bliver hurtigt fyldt op. Er der ikke plads på det hold, du ønsker at deltage på, kan du blive skrevet på venteliste. Du vil da blive kontaktet direkte, hvis der alligevel skulle blive en ledig plads til dig. 

På de kurser, hvor der ikke er nok tilmeldinger, er vi pålagt at aflyse holdet 1 uge før holdets startdato i henhold til lovgivning.

Afmelding og tilbagebetaling

På almene hold kan afmelding og tilbagebetaling kan ske indtil 3 uger før kursets planlagte startdato, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 150,-. Er der mindre end 3 uger til kursusstart, er indbetalingen bindende og refunderes ikke. Bliver et hold mod forventning ikke etableret, refunderer vi det fulde kursusgebyr. 

På debatarrangementer, arrangementer, foredrag, teaterforestillinger, koncerter, byvandringer, rundvisninger og rejser er dit køb bindende. Vi refunderer kun pengene såfremt arrangementet aflyses.

Bliver et hold eller arrangement flyttet til en anden dato, refunderes pengene ikke. 
Penge refunderes ikke for enkelte kursusgange som følge af eget fravær.

Billetter

Der udsendes et mødebrev til koncerter, debatarrangementer og udvalgte udflugter via e-mail ca. 1 uge før arrangementets afholdelse. Mødebrevet fungerer som din billet til arrangementet. Du kan medbringe den fysisk eller vise den på din telefon ved ankomst. 

Forbehold

Vi tager forbehold for udsættelse af kursusgange, ændring af mødetid, aflysninger, vejrforhold, prisændringer, ændring af underviser samt ændring af mødested.

Priser
Prisen for deltagelse ses ud for de enkelte kurser, arrangementer, foredrag m.v. På enkelte hold kan der forekomme ekstra udgifter til fx bøger og andre materialer. Information om ekstra udgifter på et hold vil altid fremgå af kursusbeskrivelsen og afregnes oftest direkte med underviseren på kursusdagen.

Tilskud

Kan jeg få rabat eller tilskud?
Nogle kommuner giver reduktion i prisen for pensionister og efterlønsmodtagere, andre gør ikke. Er du bosat i en kommune, som tilbyder en rabatordning, kan du gøre brug af denne på vores kurser og arrangementer. Indgår madvarer eller drikkevarer som en del af kurset eller arrangementet, gives der ikke tilskud. 

Bemærk, at enkelte kurser ikke er omfattet af rabatordningen. Disse er mærket med * i vores trykte program.

Rabatordninger Ballerup, Glostrup, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommune
Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommune giver IKKE reduktion i prisen for pensionister og efterlønsmodtagere.


Rabatordninger Albertslund Kommune
Pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Albertslund kommune får 30% i rabat. Der ydes tilskud til kurser der afholdes både i og uden for kommunen. Dog ydes maksimalt kr. 800,- i tilskud per kalenderår.

Rabatordninger Herlev Kommune
Pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Herlev kommune får 30% i rabat. Der ydes kun tilskud til kurser, der afholdes i Herlev kommune. 


Rabatordninger Hvidovre Kommune
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Hvidovre kommune får kr. 12,75 i tilskud pr. undervisningslektion. Der ydes kun tilskud til kurser, der afholdes i Hvidovre kommune. 

Undervisning

En lektion er på 55 minutter, hvoraf de sidste 10 minutter kan anvendes som pause. På de fleste bevægelseshold er pausen fratrukket i undervisningstiden. Et foredrag varer normalt 1,5 - 2 timer inkl. pause. Starttidspunktet er angivet ud for hvert kursus. Mød op første mødegang, hvis du ikke hører andet fra os. Du modtager besked via mail eller sms, hvis kurset er aflyst. 

OBS! Vi oplever desværre, at vores e-mails ofte havner i uønsket post eller spam, særligt hos gmail eller hotmail.

Ferie

Medmindre andet er anført, følger undervisningen skolerne feriekalender. Der afholdes derfor ikke almen undervisning i efterårsferien, juleferien, påskeferien, pinsen og sommerferien. 

Hensynstagende undervisning
Hensynstagende træning er for deltagere, som har vanskeligt ved at deltage på et alment hold pga. en lidelse eller et handicap. Der er færre deltagere på disse hold, hvorfor underviser har mbedre mulighed for at tilgodese og imødekomme særlige behov. Da kommunerne yder et særligt tilskud på de hensynstagende hold, kræves det, at deltagerne ved første fremmøde underskriver en tro- og loveerklæring som dokumentation for, at du er berettiget til at deltage på denne type undervisning.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-taastrup.dk.

Medlemskab af FOF's forening

FOF's vedtægter giver deltagerne mulighed for at vælge en repræsentant til bestyrelsen. Ønsker du at blive medlem af FOF Københavns Omegn, kan du kontakte os for nærmere information. 

Åbningstider

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag 10.00 - 14.00
Fredag kun efter aftale

Telefontider:
Mandag - torsdag 10.00 - 14.00
Fredag lukket
Telefon: 43 99 90 11