Skip to content

Salgsbetingelser

Tilmelding 
Du kan tilmelde dig vores kurser og arrangementer på hjemmesiden eller ved fysisk fremmøde på vores kontor i åbningstiden. Vi modtager dankortbetaling. Det er også muligt at få tilsendt et girokort pr. mail såfremt du sender en e-mail til info@fof-taastrup.dk og oplyser holdnummer, navn, adresse, mobil samt fødselsdato. 

Du er velkommen til at deltage i vores kurser og øvrige arrangementer, selvom du ikke er bosat i én af vores kommuner. Vi skal blot have oplyst dit cpr-nummer.

Du er først tilmeldt et holdt, når din betaling er gennemført. 
Nogle hold bliver hurtigt fyldt op. Er der ikke plads på det hold, du ønsker at deltage på, kan du blive skrevet på venteliste. Du vil da blive kontaktet direkte, hvis der alligevel skulle blive en ledig plads til dig. 

På de kurser, hvor der ikke er nok tilmeldinger, er vi pålagt at aflyse holdet 1 uge før holdets startdato i henhold til lovgivning.

Nye sikkerhedskrav til online-betalinger
EU har stillet nye sikkerhedskrav til handel på nettet. De skærpede sikkerhedskrav betyder, at man fremover skal godkende sine betalinger på nettet en ekstra gang, det der med andre ord hedder to-faktor-godkendelse. Den ekstra godkendelse foregår enten med NemID's nøgleapp eller en SMS-kode.

Kunderne på vores hjemmeside kan også blive mødt med de nye sikkerhedskrav. FOF har ingen indflydelse på de nye sikkerhedskrav, og vi har derfor ingen mulighed for at ændre dem.

Godkendelse med NemID's nøgleapp eller SMS-kode
Man kan godkende en betaling på to forskellige måder:
1. Med NemID's nøgleapp (NemID papkort kan ikke længere anvendes til at godkende kortbetalinger på nettet, så man skal installere NemID's nøgleapp på sin mobiltelefon). 
2. Med SMS-kode, du får tilsendt af Nets, når du skal godkende dine betalinger med kort. 

På Nets hjemmeside kan man læse om hvordan man kan godkende en betaling med NemID's nøgleapp eller SMS-kode

Afmelding og tilbagebetaling
På almene hold kan afmelding og tilbagebetaling kan ske indtil 3 uger før kursets planlagte startdato, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 150,-. Er der mindre end 3 uger til kursusstart, er indbetalingen bindende og refunderes ikke. Bliver et hold mod forventning ikke etableret, refunderer vi det fulde kursusgebyr. 

På debatarrangementer, arrangementer, foredrag, teaterforestillinger, koncerter, byvandringer, rundvisninger og rejser er dit køb bindende. Vi refunderer kun pengene såfremt arrangementet aflyses.

Bliver et hold eller arrangement flyttet til en anden dato, refunderes pengene ikke. 
Penge refunderes ikke for enkelte kursusgange som følge af eget fravær.

Billetter
Der udsendes et mødebrev til koncerter, debatarrangementer og udvalgte udflugter via e-mail ca. 1 uge før arrangementets afholdelse. Mødebrevet fungerer som din billet til arrangementet. Du kan medbringe den fysisk eller vise den på din telefon ved ankomst. 

Forbehold
Vi tager forbehold for udsættelse af kursusgange, ændring af mødetid, aflysninger, vejrforhold, prisændringer, ændring af underviser samt ændring af mødested.

Priser
Prisen for deltagelse ses ud for de enkelte kurser, arrangementer, foredrag m.v. På enkelte hold kan der forekomme ekstra udgifter til fx bøger og andre materialer. Information om ekstra udgifter på et hold vil altid fremgå af kursusbeskrivelsen og afregnes oftest direkte med underviseren på kursusdagen.

Tilskud

Kan jeg få rabat eller tilskud?
Nogle kommuner giver reduktion i prisen for pensionister og efterlønsmodtagere, andre gør ikke. Er du bosat i en kommune, som tilbyder en rabatordning, kan du gøre brug af denne på vores kurser og arrangementer. Indgår madvarer eller drikkevarer som en del af kurset eller arrangementet, gives der ikke tilskud. 

Bemærk, at enkelte kurser ikke er omfattet af rabatordningen. Disse er mærket med * i vores trykte program.

Rabatordninger Ballerup, Glostrup, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommune
Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommune giver IKKE reduktion i prisen for pensionister og efterlønsmodtagere.


Rabatordninger Albertslund Kommune
Pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Albertslund kommune får 30% i rabat. Der ydes tilskud til kurser der afholdes både i og uden for kommunen. Dog ydes maksimalt kr. 800,- i tilskud per kalenderår.

Rabatordninger Herlev Kommune
Pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Herlev kommune får 30% i rabat. Der ydes kun tilskud til kurser, der afholdes i Herlev kommune. 

Rabatordninger i Brøndby Kommune
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år bosiddende i Brøndby Kommune får 50% i rabat til undervisning, foredrag, studiekreds og debatarrangementer, under forudsætning af, at undervisningen afholdes i Brøndby Kommune.

Rabatordninger i Rødovre Kommune
Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Rødovre Kommune får kr. 11,00 i tilskud pr. undervisningslektion. Til foredrag gives der en rabat på kr. 25,00. Der ydes kun tilskud til kurser, der afholdes i Rødovre Kommune.

Undervisning
En lektion er på 55 minutter, hvoraf de sidste 10 minutter kan anvendes som pause. På de fleste bevægelseshold er pausen fratrukket i undervisningstiden. Et foredrag varer normalt 1,5 - 2 timer inkl. pause. Starttidspunktet er angivet ud for hvert kursus. Mød op første mødegang, hvis du ikke hører andet fra os. Du modtager besked via mail eller sms, hvis kurset er aflyst. 

OBS! Vi oplever desværre, at vores e-mails ofte havner i uønsket post eller spam, særligt hos gmail eller hotmail.

Ferie
Medmindre andet er anført, følger undervisningen skolerne feriekalender. Der afholdes derfor ikke almen undervisning i efterårsferien, juleferien, påskeferien, pinsen og sommerferien. 

Hensynstagende undervisning
Hensynstagende træning er for deltagere, som har vanskeligt ved at deltage på et alment hold pga. en lidelse eller et handicap. Der er færre deltagere på disse hold, hvorfor underviser har mbedre mulighed for at tilgodese og imødekomme særlige behov. Da kommunerne yder et særligt tilskud på de hensynstagende hold, kræves det, at deltagerne ved første fremmøde underskriver en tro- og loveerklæring som dokumentation for, at du er berettiget til at deltage på denne type undervisning.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-taastrup.dk.

Medlemskab af FOF's forening
FOF's vedtægter giver deltagerne mulighed for at vælge en repræsentant til bestyrelsen. Ønsker du at blive medlem af FOF Københavns Omegn, kan du kontakte os for nærmere information. 

Åbningstider

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag 10.00 - 14.00
Fredag kun efter aftale

Telefontider:
Mandag - torsdag 10.00 - 14.00
Fredag lukket
Telefon: 43 99 90 11