Skip to content

Tilmelding, framelding og kursusgebyr

TILMELDING

Tilmeldingen er først endelig, når FOF Brøndby-Rødovre har modtaget betalingen, og er der ikke betalt rettidigt, vil pladsen gå til en anden deltager.

Ved tilmelding via vores hjemmeside, har De to muligheder:

1. Betaling med dankort. Herefter hører de ikke mere fra os, medmindre der evt. er ændringer i mødegang og tidspunkt, eller hvis kurser/aktiviteten/udflugten må aflyses.

2. At få fremsendt et elektronisk girokort med alle relevante oplysninger til Deres e-mail. Bemærk: Der fremsendes ikke mødekort. Indbetalingskortet fungerer som mødekort. Bemærk, at girokortet er påtrykt en seneste rettidige indbetalingsdato. Overholder De ikke denne, vil Deres plads blive givet til en anden deltager.

Tilmelding er også mulig ved personligt fremmøde eller telefonisk henvendelse i tidsrummet:

Mandag-Torsdag: kl. 10:00-13:00
Fredag: lukket.

FRAMELDING

Ved evt. framelding skal kontoret kontaktes hurtigst muligt.

Tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske op til 2 uger, før holdet starter. Ved tilbagebetaling tilbageholdes et administrationsgebyr på 50 kr.

Ved opera og teaterforestillinger, hvor der er indkøbt billet, samt kulturelle udflugter, der inkluderer bespisning, er tilmeldingen bindende, og framelding kan ikke foretages.

For weekendture og rejser gælder helt specielle afbestillingsregler. Disse forholdsregler tages, fordi netop Deres tilmelding kan være medvirkende til, at det nødvendige antal deltagere er tilmeldt, så holdet kan oprettes.

Hvis et hold ikke kan oprettes, refunderes det fulde, indbetalte kursusgebyr.

Overflytning fra et hold til et andet:

Der vil være mulighed for at flytte til andet hold efter nærmere aftale. Undtaget herfra er dog musik- og instrumentalhold.

KURSUSGEBYR

Kursusprisen er nævnt ud for de enkelte hold. Medmindre andet er angivet, er prisen ekskl. undervisningsmaterialer, såsom bøger, råvarer, model m.m.