Skip to content

Praktiske oplysninger

Tilmelding og betaling:

Du kan tilmelde dig vore kurser på fofherning.dk, eller ved at  ringe til os på tlf. 97 22 47 44.

Foredrag, koncerter og kulturelle-arrangementer samt ture og rejser kan kun købes online via vores hjemmeside eller ved at møde personligt op på kontoret i vores åbningstid. 
 

Efter tilmelding modtager du først en ordrebekræftelse og dernæst en e-mail med oplysninger om tid og sted.

Vælg betalingsmåde: 

  • Betal med Dankort eller MobilePay. Vi hæver beløbet, når du er sikret en plads på holdet
  • Betal via Netbank

Betaling skal være foretaget inden betalingsfristens udløb, ellers har FOF ret til at give pladsen til en anden. Manglende betaling uden rettidig afbud vil medføre rykkergebyr og tillæg af renter efter rente loven. 

Framelding / tilbagebetaling: 

Kurser:
Det er vigtigt, du framelder dig, hvis du alligevel ikke kan deltage. Manglende betaling betragtes ikke som framelding. Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 14 dage før holdets planlagte start, dog med fradrag af administrationsgebyr på kr. 50,-. 

Herefter er tilmeldingen bindende, og gebyret kan ikke refunderes. Kan holdet mod forventning ikke etableres, returneres hele kursusgebyret. 

Særligt for foredrag, koncerter, kulturelle arrangementer, ture og rejser:  
Tilmeldingen er bindende, og der foretages ikke tilbagebetaling, uanset hvornår afbud gives. Aflyses et foredrag eller en koncert får du dine penge retur igen. En ændring af dato eller evt. ændring af afholdessted er ikke det samme som en aflysning, og giver derfor ikke ret til at få penge retur.

Kursusstart:

Starttidspunktet er angivet ud for hvert kursus. 
Mød op første undervisnings gang – hvis du ikke hører andet fra os. Du modtager besked via mail og sms, hvis et kursus aflyses.  

Vigtigt:

Det er meget vigtigt at du: 

  • Tilmelder dig så hurtigt som muligt
  • Framelder dig rettidigt, hvis du alligevel ikke kan deltage
  • Betaler til tiden 

Tilmelding jo før, jo bedre: 

Du gør FOF og dig selv en tjeneste ved at tilmelde dig hurtigt. Det sikre dig, at du kommer på det eller de kurser, du ønsker. Venter du for længe, risikerer du at kurset er overtegnet. Ligeledes undgår FOF at aflyse kurser, der kunne være oprettet, hvis et tilstrækkeligt antal deltagere havde tilmeldt sig inden kursusstart.

Forbehold:

FOF tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder. En mødegang kan aflyses på grund af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som ligger uden for FOF's rammer og indflydelse.

Hvad koster det?

Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelses formen. Således koster kurser med samme timetal ikke nødvendigvis det samme. Prisen efter skråstregen er den reducerede pris for pensionister, efterlønsmodtagere, og studerende, som modtager S.U. - Dog skal personerne være bosiddende i Herning Kommune for at opnå rabat. 

Materialeudgifter:

Alle priser opgivet i kataloget er for kurset ekskl. materialer.
Undervisningsmaterialer og råvareudgifter (til madkurser) er ikke medregnet i kursusprisen, men medbringes eller afregnes direkte med underviseren. Læs mere under det enkelte kursus her på hjemmesiden.