Skip to content

Vores værdier

 

FOF’s formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv: 

   FOF’s mission er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet.

   FOF’s vision er folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser.

   FOF’s interne slogan er: Et rigere liv

   FOF’s eksterne slogan er: Klogere, sundere, gladere

   FOF’s logo er: Spiralen - den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt.

   FOF’s virksomhed er folkeoplysning.

   FOF tilbyder det enkelte menneske undervisnings- og fritidstilbud, der indeholder både læring
   og oplevelser.

 

FOF’s tilbud har følgende grundelementer: 

  • Personlig udvikling 
  • Øget livskvalitet 
  • Et bedre grundlag for at være en aktiv samfundsborger      
  • Faglig viden

FOF arbejder for at udvide den enkeltes indsigt og vidsyn. Det er ikke blot vigtigt at vide, hvad der sker, men også at forstå hvorfor. Dannelse, forstået som at udvikle menneskers evne til at være opmærksom på tilværelsen, er centralt.

FOF tilbyder undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt. Arbejdsmetoden er ligeværdighed, hvor den enkelte lærer at tage ansvar.

FOF står for kvalitet, nytænkning og fleksibilitet. FOF har særlig fokus på de gode undervisere, det kulturelle indhold og mangfoldigheden. FOF forener individualisme, fællesskab og forskellighed.

FOF har også fokus på de kompetencer, som deltagerne opnår.