Skip to content
Engelskkurser | FOF Københavns Omegn

Engelsk niveau A1

Engelsk niveau A1

Du har haft engelsk i skolen, men du mangler ordforråd og øvelse. Kurset giver dig mulighed for at opbygge og udvide dit ordforråd. Grammatikken kommer på plads via samtaler og øvelser. Du får større sproglig sikkerhed i samtale og hverdagssituationer, så det bliver både sjovere og nemmere at tale engelsk.

Filtrér