Skip to content
Portugisisk kurser | FOF Københavns Omegn

Portugisisk begynder

Portugisisk begynder

Portugisisk er det officielle sprog i 10 lande og tales officielt i endnu flere  lande fordelt på 4 kontinenter. Flere end 220 millioner mennesker verden over har portugisisk som deres modersmål. Vores portugisiske begynderkursus er til dig som ikke eller næsten ikke har kendskab til sproget. Her vil du blive introduceret til både sproget og dets  varierede kulturelle baggrund. 
 
På kurset arbejder vi med at udvikle det dagligdags sprog. Fokus er blandt andet på udtale, forståelse og udvidelse af ordforråd, eksempelvis gennem øvelser i basale dialoger.   

Materialet vi anvender på kurset vil blive tilsendt per mail.