Skip to content

FOF Tønder

Skoleleder:
Merethe Juul

Kontaktoplysninger:
Telefon:  21 66 88 58 (besvares alle dage. Hvis telefonen ikke besvares, kan det skyldes mødeaktiviteter eller anden travlhed - så indtal gerne en besked eller send en sms)
e-mail: toender@fof.dk .

Postadressen:
FOF Tønder
Gammelbyvej 2, Birkelev
6780 Skærbæk

FOF Tønders bestyrelse består af følgende medlemmer:
Lau Nørgaard (Formand) 
Gitte Petersen (Næstformand)
Allan Poulsen 
Eva K. Petersen
Kenny Christiansen                                    
Stig Möglich Rasmussen

 
Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
I 2022 blev den årlige generalforsamling afholdt den 30. marts 2022 kl. 15.00 i Café Gammelby, Gammelbyvej 2, 6780 Skærbæk 

Dagsorden iht. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2022 kl. 15.00 på Viben 39, 6270 Tønder
1. Valg af dirigent
2. Endelig fremlæggelse af regnskab
3. Eventuelt