Skip to content

FOF Tønder

Skoleleder:
Merethe Juul

Kontaktoplysninger:
Telefon:  21 66 88 58 (besvares alle dage. Hvis telefonen ikke besvares, kan det skyldes mødeaktiviteter eller anden travlhed - så indtal gerne en besked eller send en e-mail til toender@fof.dk .

Postadressen:
FOF Tønder
Gammelbyvej 2, Birkelev
6780 Skærbæk

FOF Tønders bestyrelse består af følgende medlemmer:
Kenny Christiansen, Højer (konstitueret formand) 
Robert Risgaard Lauritzen, Skærbæk
Christina Iwang, Skærbæk
Linda Scholz, Løgumkloster 
Lau Nørgaard, Forballum

Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

1. marts 2023
FOF Tønder indkalder hermed til den årlige generalforsamling fredag den 31. marts 2023 kl. 18.00 
Generalforsamlingen afholdes i Café Gammelby, Gammelbyvej 2, 6780 Skærbæk 
Tilmelding foregår senest den 29. marts 2023 på toender@fof.dk

Dagsorden iht. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt

9. april 2023
FOF Tønder indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 kl. 17.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapporten 2022
3. Eventuelt 
Generalforsamlingen afholdes i Café Gammelby, Gammelbyvej 2, 6780 Skærbæk 
Tilmelding foregår senest den 7. maj 2023 på toender@fof.dk