Skip to content

Mission og vision

FOF Tønders mission er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet

FOF Tønders vision er folkeoplysning, der indeholder læring og oplevelser

FOF tilbyder det enkelte menneske undervisnings- og fritidstilbud, der indeholder både læring og oplevelser.

FOF tilbyder undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont - både kulturelt, socialt og fagligt.

FOF lægger vægt på at være en økonomisk bæredygtig organisation, der har råd til idealismen. 

Hos FOF kommer mangfoldigheden til udtryk i 

   - vores brede og alsidige udbud af undervisning og aktiviteter
   - vores dygtige underviseres mange forskellige kompetencer
   - vores deltageres ønsker til viden, indsigt og kulturelle oplevelser

FOF's tilbud har følgende grundelementer:

   - personlig udvikling
   - øget livskvalitet
   - et bedre grundlag for at være en aktiv samfundsborger
   - faglig viden

FOF respekterer det enkelte menneskes integritet. FOF forener individualisme, forskellighed og fællesskab

FOF står for kvalitet, nytænkning og fleksibilitet