Skip to content

Klagemuligheder

Afklaring og klage
Hvis du har en oplevelse eller andet, som du gerne vil klage over, så kontakt os gerne, så vi kan afklare problemet.
Ring på 7025 5050 eller skriv til info@fof-vendsyssel.dk

Oplysning om klagemuligheder
Alternativt kan en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-vendsyssel.dk