Skip to content

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Formålet med whistleblowerordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder. FOF Vendsyssel har en whistleblowerordning pr. 9. marts 2023, hvor den er endeligt godkendt og underskrevet. Behandler er FOF Vendsyssels revisor. 

Whistleblowerenhed FOF Vendsyssel
Indberetning til whistleblowerordning hos FOF Vendsyssel sker via mail:
whistleblower@fof-vendsyssel.dk 
Der er ikke mulighed for at foretage anonyme indberetninger.

Oplysninger, der kan indberettes om 
Whistleblowerordning kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold i FOF Vendsyssel. Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed. 

En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset. Eksempler på indberetningsforhold er:
Overtrædelse af straffeloven, f eks. bedrageri, bestikkelse, tyveri, hacking m.fl. 
Overtrædelse af skattelovgivningen eller bogføringsloven 
Overtrædelse af regler om magtanvendelse 
Seksuel krænkelse samt grov krænkelse, f.eks. pga. race, køn, farve, politisk eller religiøst tilhørsforhold m.v. 
Overtrædelse af menneskerettigheder 
Persondatakrænkelser 

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er som udgangspunkt ikke omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane. Oplysninger om øvrige forhold kan indgives til ledelse eller bestyrelse. 

Persongrupper, der kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen 
Nuværende ansatte i FOF Vendsyssel
Tidligere ansatte i FOF Vendsyssel
Tidligere og nuværende freelancere og frivillige i FOF Vendsyssel

Andre persongrupper som ikke hører under ovenstående, har altid mulighed for at lave en indberetning til den eksterne whistleblowerordning, som administreres af Datatilsynet https://whistleblower.dk/

Yderligere oplysninger 
Hvis du ønsker eller overvejer at indgive oplysninger som whistleblower, har justitsministeriet udarbejdet en vejledning, som overordnet beskriver whistleblowerloven, indberetningsmuligheder m.m. Den beskriver også dine rettigheder og beskyttelse som whistleblower. Du kan finde vejledningen på justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk