Skip to content
Børns digitale og online liv | FOF Københavns Omegn

Børns digitale og online liv

Børns digitale og online liv

De unge fødes i dag ind i en medieverden. Meget tidligt skal de arbejde med deres egen digitale dannelse, hvor de ikke bare skal tilegne sig de færdigheder, som er gældende i et digitalt samfund, men de skal også begå sig socialt, skabe deres identitet og evne at være kritisk online. De digitale spilleregler, som børn og unge er underlagt, kan være svære at forstå – både for børn, unge og ældre. Dette foredrag giver et indblik i den digitale hverdag børn og unge har. Samtidig gives der også nogle konkrete værktøjer til, hvordan man kan møde hinanden og de unge i deres digitale og online liv – også selvom man ikke altid forstår det.