Skip to content
Haveforeningen vennelyst rundvisining | FOF Københavns Omegn

Haveforeningen Vennelyst, Københavns ældste haveforening

Haveforeningen Vennelyst, Københavns ældste haveforening

Prisen er inkl. kaffe

Tag med på en tur rundt i Københavns ældste og mest fotograferede haveforening i Danmark: Vennelyst, som blev grundlagt i 1892 og har ca. 236 små grunde med havehuse.

Allerede i 1500-tallet opstod begrebet nyttehaver, som var beregnet for mindre bemidlede familier, der herved fik mulighed for at supplere deres beskedne indtægt med selvdyrkede grøntsager.

Første egentlige kolonihaver i den form vi kender i dag, blev etableret i 1814 under Kong Frederik Vl i Sønderjylland. I 1852, hvor demarkationszonen blev sløjfet omkring København, blev det tilladt at bygge små kolonihavehuse på grundene, og i 1892 blev de første kolonihaver til Københavns stigende arbejderbefolkning etableret uden for voldene.

Mødested: Haveforeningen Vennelyst, Kløvermarksvej 39, 2300 København S