Skip to content
Engelskkurser | FOF Københavns Omegn

Engelsk niveau B1+

Engelsk niveau B1+

Du kan forstå indholdet i samtaler om almindelige dagligdags emner samt forstå indholdet af f.eks. nyhedsudsendelser i radio og tv. Du har solid forståelse for dagligdags tekster og almindelige avisartikler og kan referere indholdet af disse tekster og artikler. Du kan forstå lettilgængelige noveller og tekster som eksempelvis blogs. Du kan ubesværet føre en almindelig samtale samt redegøre for dine synspunkter om et givent emne på et rimeligt niveau. Du kan skrive tekster til dagligdags brug og også enkle tekster om emner, der har din interesse.

Filtrér