Praktisk info

Fandt du dit kursus?
Hvis du har ledt forgæves efter lige det, som du gerne vil gå til, så fortæl os det.
Vi opretter gerne nye kurser og finder den rette underviser – også i dit lokalområde.

Ungerabat
Der er unge rabat til unge under 25 år: Du får 100 kr. i rabat på alle FOF's kurser.
Udnyt din rabat - kom med på kursus! På kurser for og med børn er der ingen unge rabat!


Tilmelding
Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på det kursus, foredrag eller andet, du ønsker at være med til!

Der er forudtilmelding til alle kurser, foredrag, kulturelle arrangementer, udflugter og ture.

Ved hver aktivitet står der i hvilken by, kurset eller foredraget finder sted.

Tilmelding online på www.fof-vendsyssel.dk eller ring på tlf. 7025 5050 eller send e-mail til: info@fof-vendsyssel.dk (oplys holdnr., cpr.nr., navn, adresse og tlf.nr.) eller kom ind på kontoret på Vestbanegade 5 1. sal, 9800 Hjørring. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 10:00-15:00.

Betaling
Ved online tilmelding betales med dankort eller mobilepay, og du modtager mail med tilmeldings- og betalingsinfo og alle oplysninger om startdato, undervisnings sted og lokale.

Ved tilmelding pr. mail eller telefon modtager du mail med tilmeldings- og betalingsinfo med betalingsID til netbank og alle oplysninger om startdato, undervisningssted og lokale.
Indbetalingskort kan evt. også fremsendes pr. post.
Det er vigtigt at betalingsdato overholdes.

Hvad koster det at gå på kursus
Deltagergebyr er vist ved de enkelte kurser, foredrag, kulturelle arrangementer, udflugter og ture.
Priser med * foran gælder for pensionister & efterlønsmodtagere, som bor i Brønderslev kommune.
Kursister betaler selv bøger og andet undervisningsmateriale til personlig brug - samt udgifter i forbindelse med ekskur­sioner.

Hvem kan deltage
FOF’s kurser er tilrettelagt for voksne, og unge fra 15 år kan deltage på kurser. Se også kurser særligt tilrettelagt for og med børn. Alle interesserede er velkomne til at deltage - uanset hvilken kommune, man bor i. Dog er der særlige tilbud for særlige målgrupper – se under de enkelte kurser.

Kursustiden
En kursuslektion på 45 minutter + 10 minutter til pause.
Underviseren planlægger under­visning og pauser indenfor kursustiden.

Hvis du ikke kan deltage
Det er meget vigtigt, at du framelder dig rettidigt, hvis du alligevel ikke kan deltage på et kursus. Manglende beta­ling betragtes ikke som framelding.
Framelding skal ske inden 10 dage før kursets start. Det indbetalte kursusgebyr vil blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 50 kr.
Herefter er tilmelding bindende og gebyret kan ikke refunderes.

Hvis FOF aflyser et kursus, vil du få besked på mail, og hele kursusgebyret refunderes.

Særligt for foredrag, kulturelle arrangementer, udflugter og ture gælder det, at tilmeldingen er bindende, og der foretages ikke tilbagebetaling, uanset hvornår afbud gives.

Hvis FOF aflyser et arrangement, vil du få besked på mail, og hele kursusgebyret refunderes.

Alt kan ske
Der tages forbehold for ændringer, trykfejl og lærernavne, idet en lærer kan blive forhin­dret i at gennemføre den aftalte undervisning.

Faglige spørgsmål
FOF's lærere vil med glæde besvare faglige spørgsmål, inden kurserne starter. Kontoret oplyser telefonnummer.

Kursusservice til erhverv, foreninger og private
FOF hjælper gerne med at arrangere kurser for firmaer, foreninger og private. Vi sørger for loka­ler, lærere, foredragsholdere m.v.

Lokaler
FOF anvender fortrinsvis kommunale lokaler. Her er tilgænge­ligheden normalt god, men der kan være undervisningssteder, hvor tilgængelighe­den ikke er på ønsket niveau. Spørg os, og vi undersøger de lokale forhold.

Ferier
Der undervises normalt ikke i skolernes ferier. Se ferieplan på www.fof-vendsyssel.dk

Gavekort
Glæd én, du holder af med et gavekort til FOF Vendsyssel. Med et gavekort er der adgang til ny viden, inspiration og oplevelser. Gavekortet kan anvendes til alle aktiviteter.
Se mere på www.fof-vendsyssel.dk eller ring 7025 5050

Hjælp os med at hjælpe miljøet

- tilmeld dig på www.fof-vendsyssel.dk og betal med dankort eller mobilepay

Om www.fof.dk
FOF betragter også de oplysninger der modtages via Internet som fortrolige og f.eks. e-mail adresser, telefonnumre m.m. vil ikke blive videregivet til tredjemand.