Skip to content

Al undervisning er midlertidigt aflyst t.o.m. 16. januar 2022

Læs mere her

Epidemier i København

Epidemier i København

Vi begynder ved Skolen ved Søerne, hvor der blev etableret én af de større pestkirkegårde under pesten i 1711. Så sent som i 2019 fandt man 10 kister af pestofre, under en kloakudgravning i skolegården. Her snakker vi om assistenskirkegårde og den store begravelseskrise under pesten.

Herefter går turen til Radiohuset på Frederiksberg. Her lå den gamle Ladegård til Københavns Slot, der fungerede som vareindlevering for slottet. Senere befæstede man den, for at modstå den svenske belejring i 1600-tallet. I 1711 blev den imidlertid indrettet som pesthospital, for de mange fattige i byen, der blev ramt af pesten.

Vi vandrer til Assistenskirkegården på Nørrebro, hvor man endelig i 1760 sløjfede de mange mindre assistenskirkegårde rundt om i København.

Til sidst tager vi til Kommunehospitalet ved Sortedamssøen, der blev opført i kølvandet på koleraepidemien, og som skulle bringe moderne lægekunst til masserne. Det blev indrettet med lys, luft, og de nyeste gennembrud inden for lægevidenskaben havde til huse i de smukke bygninger.

Mødested: Hjørnet af Rigensgade og Østre Voldgade