Skip to content
Franskkursus | FOF Københavns Omegn

Fransk begynder

Fransk begynder

Det behøver ikke være svært at lære fransk. Vi tager afsæt i nogle af de kendte ord som "déjà-vu", "croissant", "pâté", "bouillon", "cidre", "mirabelle", "fromage", "chauffeur", "tunnel", "parapluie", "balcon", "étage", "girafe", "visière". Vi laver tematiske krydsogtværs og sætter tryk og intonation på de rigtige bogstaver.

På kurset kan du ved hjælp af lytte- og grammatiske øvelser bl.a. lære at præsentere dig selv, at bestille mad på restaurant, at spørge om vej, at tale om vejret. Vi gennemgår de centrale grammatiske områder og beskæftiger os med allervigtigste verbernes tid: présent, passé composé, futur proche, conditionnel.

Vi øver de franske skifttegn og accenterne. En række motiverende aktiviteter og varierede lytte-, læse-, og visuelle øvelser vil stimulere dine sproglige kundskaber og hjælpe dig undervejs. Hvis du kunne tænke dig at lære sprog på en stimulerende måde, hvor bogstaver og grammatik bevæger sig ved hjælp af grafiske animationer og forskellige læringsstrategier, så er dette kursus for dig, der ingen kendskab har til fransk og ønsker at være med i en underholdende og lærerig klasse med det formål at udtrykke sig på fransk så meget som muligt med en forståelig udtale og korrekt intonation.

Undervisningsmateriale: GADE, Vibeke, Début 1, Systime, Århus, 2005