Skip to content
FOF Sønderjylland Dansk to mennesker og danebrog

Danskundervisning i Sønderborg

Danskundervisning i Sønderborg

Dansk for begyndere

Dansk samtale
Du har lært dansk på højt niveau, men du tør ikke bruge sproget i hverdagen. Du føler dig stadig usikker, når du taler dansk, har svært ved at finde de rigtige ord, og du skifter til engelsk efter få sætninger på dansk. Du har måske også svært ved at forstå dansk talt i normal hastighed. På kurset arbejder vi med emner, der beskæftiger opinionen i Danmark, hører nyheder eller TV-udsendelser, læser artikler og diskuterer aktuelle emner. Derudover deltager alle aktivt i timen med at præsentere emner af egen interesse.