Skip to content

Om os

FOF Sønderjylland er en klassisk aftenskole, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommuner. Vi udbyder mere end 500 kurser, foredrag og udflugter årligt, og vi har tilknyttet mere end 100 kompetente og engagerede undervisere og foredragsholdere, som hver især bidrager med deres viden, passion og evner inden for deres fag.

Vi er en del af FOF, som er Danmarks største udbyder af folkeoplysning med ca. 30 aftenskoler i hele landet. Hos os tilbydes du et hav af muligheder. Det omfatter højaktuelle foredrag og kurser i sprog, musik, sang, kreative kurser, bevægelse, mad, den digitale verden, personlig udvikling m.v. 

Folkeoplysningen handler om livslang læring. Her lærer du af lyst og ikke af pligt, så derfor kan du gå i dybden med netop det, som du interesserer dig for. Vi har særligt fokus på at skabe oplevelser af høj kvalitet. Vi lægger derfor vægt på altid at have kompetente undervisere og foredragsholdere, som er stærke formidlere og passionerede omkring deres emner.  Ud over en høj faglighed vil du opleve et rum, hvor vi sammen bliver klogere på os selv, hinanden og verden. Det er et rum, hvor også fællesskabet er et af de betydningsfulde omdrejningspunkter. Vores rummelighed skaber runde hjørner og plads til forskellighed. Uanset hvor undervisningen/ arrangementet finder sted, vil du opleve det som et godt og udviklende rum, der bidrager til et rigere liv. Mange har deltaget på vores kurser i mange år og vi får igen og igen bekræftet fra vores kursister og gæster, at vores slogan: ”Klogere, sundere, gladere” er spot on. 

Vi glæder os til at tage imod dig og berige dit liv med faglighed og fællesskab. Vi har mere end 75 års erfaring – og det forpligter. Også til at være nærværende og nytænkende. Har du specielle ønsker eller gode idéer, så er du meget velkommen til at kontakte os på sonderjylland@fof.dk eller tlf. 93 88 15 97.

Pr. 1/1-2024 fusionerede FOF Sønderborg og FOF Haderslev formelt sammen til FOF Sønderjylland.

Historien om FOF Sønderborg

Fra forbud til folkeoplysning – 75 års jubilæum i 2022

Klubben blev forbudt i 1944. Forløberen for Folkeligt Oplysnings Forbund i Sønderborg blev startet lige efter besættelsen som en privat læseklub, hvor deltagerne kunne styrke deres viden om samfundsforhold, litteratur og hjemstavnslære. Den blev et centralt samlingssted for flere af de ledende modstandsfolk i byen, men efterhånden satte tyskerne tommelskruerne på, så flere måtte flygte, og andre blev taget. 

I 1947 stiftede deltagerne i læseklubben FOF Sønderborg som én af de allerførste afdelinger i Danmark. Og når vi i 2022 kan holde 75 års jubilæum, så er det knap helt rigtigt. Det er rettere 80 år, men pga. besættelsen findes der ingen skriftlig dokumentation på oprettelsen. Det var simpelthen for farligt at ligge inde med den slags afslørende papirer.

Efter befrielsen blev arbejdet med at få den folkelige oplysning sat i søen påbegyndt af bl.a. lærerne Holger Michelsen og Carl Hundtofte på Sct. Jørgens Skole. De arbejdede stort set frivilligt for at få oprettet kurser i forskellige fag. Penge var der næsten ingen af. Det ses fx ved, at skolelederen det ene år anslog, at det havde kostet ham privat 2.160 kr. at lave folkeoplysende arbejde det forgangne år, dels i arbejdstimer og dels til indkøb af en skrivemaskine, et skab og papir.

De første kurser og hold havde til huse på Reimer-Skolen, men i 1949 flyttede man aktiviteterne ned på Sct. Jørgens Skole. Undervisningen var ganske gratis for deltagerne, når blot de havde betalt deres kontingent til skolen på 3 kr. for en hel sæson. Det var selv med datidens priser meget billigt, og antallet af kursister steg markant år for år. Emner spændte også dengang ganske bredt: Sprog, studiekredse, syning, tegning, stenografi og som noget nyt rationaliseringskursus for husmødre. 

I 1962 afslørede den mangeårige underviser og organisationsdeltager i FOF Sønderborg Gudrun Ullrich så hemmeligheden om læseklubben i forbindelse med 15 års jubilæet. Dens eksistens var, selv årtier efter krigen, ikke kendt. Man var så vant til at arbejde under radaren, at kun en lille personkreds kendte til dens eksistens. Med oplysningsarbejdet var det nu heldigvis anderledes. Der var stor fremgang, og FOF blev ét af byens største oplysningsforbund - i nogle år endda det største. Ved 15 års jubilæet kunne man notere sig, at antallet af elever var vokset fra beskedne 12 elever ved opstarten til nu 1.833 elever. Succesen sås også i kommunerne rundt om Sønderborg, hvor der blev etableret lokale FOF-afdelinger, som alle arbejdede på at frembringe forskellige tilbud, der med den daværende landsformands ord skulle ”trække mennesker ud af deres sneglehuse og give dem noget godt at høre og arbejde med”. 

Op gennem 1970-erne og -80’erne blev tilbuddene tilpasset udviklingen i samfundet med kurser i yoga, navigation for sejlere, filosofi, batik, vinkundskab, blomsterbinding og meget andet. Problemerne viste sig oftest i at finde lokaler til aktiviteterne og ikke mindst at få politikerne til at indse vigtigheden af folkeoplysningens betydning for den danske kultur. I 2006/07 kom så kommunalreformen, hvor syv kommuner på Als og Sundeved blev lagt sammen til Ny Sønderborg Kommune. De forskellige FOF-afdelinger var nødt til at følge trop og slog sig stort set alle sammen under en samlet paraplyorganisation.

Her anno 2021 er FOF Sønderborg fortsat baseret på et stort alsidigt udbud af aktiviteter. Det er der også brug i fremtiden og i FOF fortsætter vi dét arbejde, der blev startet bag mørklægningsgardinerne under besættelsen. Det er helt afgørende vigtigt, at de næste generationer også får folkeoplysningen ind under huden, eller som folkeoplysningens grundlægger Grundtvig udtrykte det skal vi ”værne om dette frit at tro, at tale og at sjunge”.