Skip to content

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for FOF Sønderjylland (Haderslev, Aabenraa og Sønderborg)

Tilmelding og tilmeldingsfrist 
Du tilmelder dig vores kurser her på siden under det konkrete hold. Alternativt kan du sende en mail på sonderjylland@fof.dk eller ringe i vores telefontid. Vi opretter hold, når der er tilstrækkeligt med (betalte) tilmeldinger. Tilmeld dig derfor gerne så hurtigt som muligt, så du ikke risikerer, at et hold, du gerne vil deltage på, bliver aflyst. Vi sender kun besked om aflysninger til de kursister, der har tilmeldt sig - mød derfor aldrig op på et hold, hvor du ikke er tilmeldt.
Nogle hold bliver hurtigt fyldt op. Er der ikke plads på det hold, du ønsker at deltage på, kan du blive skrevet på venteliste. Du vil da blive kontaktet direkte, hvis der alligevel skulle blive en ledig plads til dig.
På de fleste hold er der løbende optag og du kan altså melde dig til selvom holdet er startet, så længe der er ledige pladser. For reduceret pris bedes du kontakte os på mail eller tlf.

Aflysning/ændring af hold
Aflyses et hold af FOF, refunderes det fulde kursusgebyr.
Følgende berettiger ikke til delvis eller hel refusion af deltagerbetaling:
ændring af undervisningssted/underviser
aflysninger pga. undervisers sygdom*
lokaleaflysninger/aflysninger af varmtvandsbassintider pga. omstændigheder FOF ikke er ansvarlig for*
* Så vidt muligt forlænges holdet tilsvarende i sidste ende af forløbet. Det kan for nogle efterårshold blive før eller efter forårsholdet, da der ikke altid er ledige uger inden juleferien til undervisning. 

Fortrydelsesret
Køb af kurser og arrangementer hos FOF Sønderjylland er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. Forbrugeraftaleloven §18, stk. 2. Bemærk dog nedenstående.
Afbud/afmelding/manglende eller for sen betaling
Det er vigtigt, at du giver besked i god tid, hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding. Ved afmelding indtil 10 dage før planlagt kursusstart refunderes det betalte kursusgebyr fratrukket et administrationsgebyr på 150 kr.* Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret refunderes ikke.
* der gælder særlige regler for kulturture, udflugter, rejser, foredrag, højskoler og hold der inkluderer materialer – se særskilte afsnit.
Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 50 kr. 

Særligt for kulturture, udflugter og rejser
Ved tilmelding til kulturture, udflugter og rejser er tilmeldingen bindende med det samme, og betalingen refunderes ikke uanset, hvordan afbud gives. Derudover henvises til den tekniske rejsearrangørs betingelser.
Afbestillings- og rejseforsikring er deltagerens eget ansvar.
 
Særlig for Garn uden Grænser
FOF er teknisk udbyder af hold, foredrag og arrangementer udbudt af foreningen Garn uden Grænser, men det er foreningen Garn uden Grænser der er ansvarlig for indholdet og afviklingen. Der henvises til www.garnudengraenser.dk for salgsbetingelser.

Særligt for foredrag og højskoler
Ved foredrag og højskoler er tilmeldingen bindende med det samme, og billetprisen kan ikke refunderes. Ved betaling modtager du en kvittering, der gælder som din billet. 

Særligt for hold med materialer, råvarer og forplejning
Bøger og andet undervisningsmateriale er ikke indeholdt i kursusprisen, medmindre det konkret er nævnt i holdbeskrivelsen. Dette aftales og afregnes med den enkelte underviser i forbindelse med hver enkelt mødegang. Så vidt muligt vil de forventede udgifter fremgå af vores hjemmeside. 
Enkelte kurser og foredrag har forplejning inkluderet i prisen. Dette vil i så fald fremgå af holdteksten på hjemmesiden. 
Ved kurser med materialer inkluderet i prisen, skal du melde fra 30 dage før for at kunne få dit kursusgebyr refunderet (fratrukket administrationsgebyr på 150 kr.). 

Betaling og kvittering
Ved tilmelding på vores hjemmeside kan du betale med de fleste typer betalingskort eller Mobilepay. Hvis du tilmelder dig på mail eller telefon, vil du modtage en mail med betalingsinformationer. Når kursusgebyret er betalt modtager du automatisk en kvittering på mail. Husk og check dit spamfilter hvis du ikke modtager kvitteringen inden for kort tid. Er du i tvivl om du fik tilmeldt dig korrekt, er du altid velkommen til at kontakte os. 
 
Ratebetaling
Hvis kurset overstiger en vis værdi, tilbyder vi mulighed for ratebetaling. Kontakt os for at høre nærmere om dine muligheder. Ratebetaling er ikke muligt i forbindelse med foredrag, kurser der inkludere materialer samt ture og rejser.

Sikkerhedskrav til online-betalinger
Visa Secure, Mastercard Identity Check og Dankort Secure by Nets er en sikkerhedsstandard for betaling med kort på nettet. Sikkerhedsløsningen er baseret på, at når du handler på nettet, skal du ud over dine kortinformationer, identificere dig med MitID eller en engangskode på SMS samt et kodeord, du selv har valgt.

Varighed af undervisning og foredrag 
Ved hvert hold er angivet, hvor mange mødegange det omfatter. En undervisningslektion varer ifølge folkeoplysningsloven 45 minutter + 10 minutters pause. Foredrag varer typisk 1,5-2 timer. 

Ferie 
Aftenskolens ferier følger som udgangspunkt skoleferierne. Kontoret og telefonen vil være lukket i ferieperioderne og på helligdage. Som udgangspunkt undervises der ikke i skolernes ferier - enkelte undtagelser kan forekomme. Det vil i så fald fremgå af det enkelte kursus eller arrangements kalender.

Deltagere fra andre kommuner 
Bor du uden for den kommune du tilmelder dig en aktivitet i, vil du i de fleste tilfælde blive bedt om at oplyse dit CPR. nr. Det skyldes, at vi over for den enkelte kommune skal kunne dokumentere hvem eventuelt kommunalt tilskud går til. 
Persondataloven 
Alle oplysninger på deltagere hos FOF Sønderjylland registreres i vores lokale administrationssystem, der er sikret i aflåste lokaler. Data videregives kun i nødvendigt omfang til underviserne samt kommunal instans i henhold til folkeoplysningsloven. Oplysninger gemmes så længe, det vurderes aktuelt, og minimum i 5 år jf. regnskabsloven. Se desuden vores privatlivspolitik.

Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler, trykfejl og ændringer i det udsendte program. Desuden tager vi forbehold for ændringer af undervisere, priser, undervisningstider og -steder foruden mangler i lokalers tilstand og udstyr. Modtager du ikke din kvittering ved betaling, kan det skyldes, at mailen er blevet opfanget af dit spamfilter. I så fald er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan bekræfte din tilmelding.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse sonderjylland@fof.dk.