Skip to content

Salgsbetingelser

Gældende for FOF Sønderjylland/Sønderborg - altså hold bestilt direkte på denne hjemmeside eller via FOF's kontor i Sønderborg 

Tilmelding og tilmeldingsfrist 
Du tilmelder dig vores kurser her på siden under det konkrete hold. Alternativt kan du sende en mail på info@fof-sonderborg.dk eller ringe i vores telefontid. Vi opretter hold, når der er tilstrækkeligt med (betalte) tilmeldinger. Tilmeld dig derfor gerne så hurtigt som muligt, så du ikke risikerer, at et hold, du gerne vil deltage på, bliver aflyst. Vi sender kun besked om aflysninger til de kursister, der har tilmeldt sig - mød derfor aldrig op på et hold, hvor du ikke er tilmeldt.
Nogle hold bliver hurtigt fyldt op. Er der ikke plads på det hold, du ønsker at deltage på, kan du blive skrevet på venteliste. Du vil da blive kontaktet direkte, hvis der alligevel skulle blive en ledig plads til dig.

Hvis der er plads på et hold, er du velkommen til at melde dig til, efter holdet er gået i gang. Send en mail på info@fof-sonderborg.dk for at få reduceret prisen. Der må påregnes administrationsgebyr. 

Vi gør opmærksom på, at enkelte kurser og hold kan være udsolgt, når det trykte program udkommer. Bl.a. fordi holdene på det tidspunkt har ligget online et stykke tid, og fordi tidligere deltagere har mulighed for at forhåndstilmelde sig. 

Holdstart og aflysning af hold
Hold sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med (betalte) tilmeldinger. Kun tilmeldte får besked om eventuelle ændringer/aflysninger – mød derfor aldrig op til et hold uden at være tilmeldt. 
Aflyses et hold af FOF, refunderes det fulde kursusgebyr.

Afbud/afmelding/manglende betaling
Det er vigtigt, at du giver besked i god tid, hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding. Ved afmelding indtil ti dage før planlagt kursusstart refunderes det betalte kursusgebyr fratrukket et administrationsgebyr på 100 kr. Herefter er tilmeldingen bindende. 
Følgende berettiger ikke til delvis eller hel refusion af deltagerbetaling: Ændringer af undervisningssted/underviser, aflysninger pga. undervisers sygdom*, lokaleaflysninger* og aflysninger af varmtvandsbassintider pga. omstændigheder, FOF ikke er ansvarlig for. *kurser forlænges som udgangspunkt tilsvarende i sidste ende af forløbet.  
Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 50 kr. 

Særligt for kulturture, udflugter og rejser
Ved tilmelding til kulturture, udflugter og rejser er tilmeldingen bindende med det samme, og betalingen refunderes ikke uanset, hvordan afbud gives. Afbestillings- og rejseforsikring er deltagerens eget ansvar. 

Særligt for foredrag 
Ved foredrag er tilmeldingen bindende med det samme, og billetprisen kan ikke refunderes. Ved betaling modtager du en kvittering, der gælder som din billet. 

Særligt for hold med materialer, råvarer og forplejning

 Bøger og andet undervisningsmateriale er ikke indeholdt i kursusprisen, medmindre det konkret er nævnt i holdbeskrivelsen. Dette aftales og afregnes med den enkelte underviser i forbindelse med hver enkelt mødegang. Så vidt muligt vil de forventede udgifter fremgå af vores hjemmeside. 

Enkelte kurser og foredrag har forplejning inkluderet i prisen. Dette vil i så fald fremgå af holdteksten på hjemmesiden.

Betaling 
Ved tilmelding på vores hjemmeside kan du betale med de fleste typer betalingskort eller Mobilepay. Hvis du tilmelder dig på mail eller telefon, vil du modtage en mail med betalingsinformationer. 

Nye sikkerhedskrav til online-betalinger
EU har stillet nye sikkerhedskrav til handel på nettet. De skærpede sikkerhedskrav betyder, at man fremover skal godkende sine betalinger på nettet en ekstra gang, det der med andre ord hedder to-faktor-godkendelse. Den ekstra godkendelse foregår enten med NemID's nøgleapp eller en SMS-kode.
Kunderne på vores hjemmeside kan også blive mødt med de nye sikkerhedskrav. FOF har ingen indflydelse på de nye sikkerhedskrav, og vi har derfor ingen mulighed for at ændre dem.
Godkendelse med NemID's nøgleapp eller SMS-kode
Man kan godkende en betaling på to forskellige måder:
1. Med NemID's nøgleapp (NemID’s papkort kan ikke længere anvendes til at godkende kortbetalinger på nettet, så man skal installere NemID's nøgleapp på sin mobiltelefon). 
2. Med SMS-kode, du får tilsendt af Nets, når du skal godkende dine betalinger med kort. 

Læs mere om godkendelse af betaling med NemID's nøgleapp eller SMS-kode her

Aflysning af hold 
Er der ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger, vil holdet desværre blive aflyst. De tilmeldte vil blive kontaktet direkte, og det indbetalte kursusgebyr vil blive tilbagebetalt. 

Afbud/afmelding
Det er vigtigt, at du giver besked i god tid, hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold. Manglende betaling bliver ikke betragtet som en afmelding.

Køb af kurser og arrangementer hos FOF Sønderborg er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. Forbrugeraftaleloven §18, stk. 2. Dog kan du indtil 10 dage før kurset starter melde dig fra og få det indbetalte kursusgebyr tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 100 kr. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret tilbagebetales ikke.
I enkelte tilfælde kan fristerne være anderledes, bl.a. for ture og rejser. Det vil i så fald fremgå af vores hjemmeside under det enkelte hold. 

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

- ændring af undervisningssted

- ændring af underviser

- aflysning pga. sygdom eller lign.*

- lokaleaflysninger

* Kurset forlænges som udgangspunkt tilsvarende i sidste ende af forløbet. Det kan for nogle efterårshold blive før eller efter forårsholdet, da der ikke altid er ledige uger inden juleferien til undervisning. 


Rykker- og administrationsgebyr 
Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 50 kr. Ligeledes pålægges et administrationsgebyr på 50 kr. ved manuelle faktureringer o.l. 

Varighed af undervisning og foredrag 
Ved hvert hold er angivet, hvor mange mødegange det omfatter. En undervisningslektion varer ifølge folkeoplysningsloven 45 minutter + 10 minutters pause. Foredrag varer typisk 1,5-2 timer. 

Ferie 
Aftenskolens ferier følger som udgangspunkt skoleferierne. Kontoret og telefonen vil være lukket i ferieperioderne og på helligdage. Som udgangspunkt undervises der ikke i skolernes ferier. Enkelte undtagelser kan forekomme. 

Deltagere fra andre kommuner 
Bor du uden for Sønderborg Kommune, er du også velkommen til at deltage på vores kurser. Du skal blot oplyse dit CPR-nr. ved tilmelding. 

Persondataloven 
Alle oplysninger på deltagere hos FOF Sønderborg registreres i vores lokale administrationssystem, der er sikret i aflåste lokaler. Data videregives kun i nødvendigt omfang til underviserne samt kommunal instans i henhold til folkeoplysningsloven. Oplysninger gemmes så længe, det vurderes aktuelt, og minimum i 5 år jf. regnskabsloven. Se desuden vores privatlivspolitik.

Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler, trykfejl og ændringer i det udsendte program. Desuden tager vi forbehold for ændringer af undervisere, priser, undervisningstider og -steder foruden mangler i lokalers tilstand og udstyr. 

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-sonderborg.dk.