Skip to content

Yin Yoga med Yoga Nidra

Holdet er for dig, der ønsker den mere langsommelige og meditative Yin Yoga med indslag af restorativ yoga og længere meditationer og afspændinger (Yoga NidraYogisk søvn)

Yin Yoga er en langsom yogaform, der mest udøves liggende eller siddende. Vi kan dog lave enkelte stående øvelser. Stillingerne holdes i længere tid (3 til 5 minutter) med fokus på åndedræt, nærvær og koncentreret opmærksomhed. Målet dels at få kroppen til at åbne sig i bindevæv, knogler og led og at du opnår øget smidighed og kropsligt velvære. Målet er også at sindet falder til ro, og du oplever mindre mental anspændthed, tankemylder og stress.

Yin Yoga er langsom og stille, men det er IKKE afslapning og velvære. Ved at holde stillingerne længe udfordres og trænes den mentale styrke, og efter en yinyogatime, vil du føle træthed og velvære i hele kroppen.  Målet er både at opnå mental ro og fysisk velvære og smidighed.

Timen kan også indeholde ekstra lange 10 minutters støttede stillinger (restorativ yoga). Der indledes altid med åndedrætsøvelser, øvelse i tilstedeværelse (mindfulness), og afsluttes med afspænding, guidet meditation, sanserejse eller en længere Yoga Nidra (Yogisk søvn).

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Torsdag 29.08.2024 09:00-10:30 FOF Din Yoga Skole Søren Toft Hansen
2 Torsdag 05.09.2024 09:00-10:30 FOF Din Yoga Skole Søren Toft Hansen
3 Torsdag 12.09.2024 09:00-10:30 FOF Din Yoga Skole Søren Toft Hansen
Se alle Se færre

Søren Toft Hansen

12.05.22

Underviser i flg. fag
Yoga og meditation

Faglige baggrund
Jeg har dyrket mange forskellige former for yoga siden 2006. 

Jeg har en uddannelse i Yin Yoga og Power Yoga (flow yoga/vinyasa yoga) ved Yogahuset Aalborg. 200 timer certificeret af Yoga Alliance.
Desuden er jeg uddannet i Yoga mod Stress ved Anne Goncalves, Vejle/København. 96 timer.

Af andre uddannelser har jeg en forskeruddannelse i historie samt en uddannelse som projektleder og udviklingskonsulent. 

Faglige holdninger m.v.
Jeg har mangeårig erfaring som underviser på alle niveauer. Fra pensionistforeninger til internationale forskerkonferencer. Min ledetråd er, at selv de mest komplicerede emner kan formidles til alle målgrupper. Så længe man selv forstår det til bunds og så længe man taler i øjenhøjde. 
Al undervisning og formidling skal tage udgangspunkt i de enkelte deltageres interesser og forudsætninger. Men en god underviser kan være med til at skabe et undervisningsmiljø, hvor interesserne kan flytte sig.