Skip to content

Italiensk let samtale

Italiensk let samtale

Et spændende forløb for tidligere deltagere på forskellige niveauer inden for basisundervisning, der har holdt en pause. Du har været igennem en del af din grundbog, samlet adskillige gloser op, men glemt også meget, og især talt for lidt lige siden. Sammen skal vi prøve at få aktiveret dit sprog ved hjælp af hyggelig samtale, korte tekster og andre målrettede øvelser, og i øvrigt lære noget nyt uden at købe flere bøger.