Skip to content

Italiensk let samtale

Italiensk let samtale

Et spændende forløb for tidligere deltagere på forskellige niveauer indenfor basisundervisning.

Du har været igennem din grundbog, samlet mange gloser op gennem tiden, men også glemt en del, og især talt for lidt.

Sammen skal vi prøve på at få aktiveret dit sprog ved hjælp af hyggelig samtale, længere tekster og andre målrettede øvelser, og i øvrigt lære noget nyt uden at købe flere bøger.