Skip to content

Registrering

Registrering af oplysninger
Vi registrerer udelukkende oplysninger vedrørende din tilmelding i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Alle oplysninger gemmes og opbevares jævnfør Bogføringsloven i 5 på hinanden følgende regnskabsår, hvorefter de slettes. Du har jf. Persondataloven adgang til at se, hvilke oplysninger vi har registreret vedr. din person. Henvendelse herom rettes til FOF Fjordlandets kontor.