Skip to content

Vi er i fuld gang med at sætte hjemmesiden op til en ny sæson - så den kan virke lidt rodet.

Keyboard El-orgel

Keyboard El-orgel

Der undervises på begge instrumenter samtidig.

Keyboard elever undervises på Yamaha Genos som er Yamahas top model. Eleverne lærer at spille efter noder og becifringer samt almindlig betjening af keyboardet.

Elorgel elever lærer at spille efter noder og becifringer, spille med pedaler, samt almindelig betjening af orglet.