Skip to content

Vi er i fuld gang med at sætte hjemmesiden op til en ny sæson - så den kan virke lidt rodet.

Rygning

Efter Rygelovens indførelse og senere ændringer er det, i forbindelse med undervisningsaktiviteter, ikke tilladt at ryge indendørs. Foregår undervisningen i skolebygninger, gælder rygeforbud ikke blot bygninger, men også tilhørende udendørsarealer. Der er i Roskilde Kommune desuden rygeforbud på Kildegården og dens udendørsarealer.