Skip to content

Salgsbetingelser

Tilmelding
Tilmelding foregår via vores hjemmeside på www.fof-fjordlandet.dk.

Du er også velkommen til at ringe eller sende os en e-mail så hjælper vi dig gerne igennem processen via telefonen.

Efter tilmelding får du tilsendt de praktiske oplysninger vedr. kurset.

Folkeoplysningsloven foreskriver, at du ved tilmelding skal oplyse: fødselsdato, navn og adresse. Er du bosat udenfor den kommune, hvori kurset afholdes skal du altid oplyse fuldt CPR-nummer, jf. Folkeoplysningslovens Kap. 10, §43, stk. 5.

Husk at give os besked, hvis der er ændringer i din adresse, telefonnr. eller mailadresse, så vi kan give dig besked ved kursus-ændringer eller lign.

Hensyntagende undervisning
Det er en forudsætning for deltagelse på disse hold, at hver enkelt deltager underskriver en erklæring hos læreren på holdet, hvori man angiver at have et handicap relaterende til undervisningen i et bestemt hold. Der skal således afgives erklæring for hvert hold man deltager i.

Undervisningstider
En lektion er på 45 min.

På hjemmesiden kan du se, på hvilke datoer, der er planlagt undervisning. Ved læreres sygdom er det i reglen nødvendigt at aflyse en eller flere undervisningsgange. I det omfang det er muligt, flyttes aflyste undervisningsgange til efter den oprindeligt planlagte slutdato, hvilket er kutyme i den folkeoplysende voksenundervisning.

Der er som udgangspunkt ingen undervisning i skoleferier.

Undervisningslokaler
Vores lokaler i Jernbanegade i Roskilde er handikapvenlige og kan tilgås med kørestol og lignende.

Framelding
Framelding skal ske senest på den anførte betalingsdato, senest 30 dage før startdatoen.
Framelding kan udelukkende ske skriftlig via mail til info@fof-fjordlandet.dk. Efter seneste betalingsdato er tilmeldingen bindende.
Ved udeblivelse bortfalder betalingskravet ikke. Rettidig framelding påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. Såfremt FOF må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Tilmelding til venteliste
Er et hold fuldt, bliver du tilbudt muligheden for at tilmelde dig vores venteliste.
En tilmelding på en venteliste, skal forstås som en tilmelding på holdet - så snart der er plads overføres du automatisk til pågældende hold.
Du får dog muligheden for at fortryde indenfor 3 dage efter modtagelsen af overflyttelsen fra ventelisten til at kunne afmelde dig inden for gældende afbestillingsregler se punket "Framelding

Så det med småt: har du tilmeldt dig en venteliste, er du tilmeldt først kommende plads på holdet - det er en bindende tilmelding. 

Manglende betaling

  • Har vi ikke modtaget din betaling til tiden, modtager du en velment påmindelse fra os - denne er gebyrfri.
  • Hvis regningen ikke bliver betalt indenfor 10 dage, sendes 1. rykker med et gebyr på kr. 100,-.
  • Har vi stadig ikke modtaget betaling efter yderligere 10 dage, vil du få tilsendt 2. rykker med et gebyr på kr. 100,-.
  • Efter yderligere 10 dage fremsendes 3. rykker med et gebyr på kr. 100,- samt et inkassovarsel.
  • Bliver 3. rykker ikke betalt senest på forfaldsdaten vil kravet blive sendt til inkasso.

Det er derfor vigtigt, at du husker at kontakte os, hvis du imod forventning ikke ønsker at deltage i et hold, du har tilmeldt dig - Se punket "Framelding".

Forbehold
FOF tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:
ændring af undervisningsstedændring, af underviser, aflysninger pga. sygdom eller lign.*, lokaleaflysninger*

* Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Hvis FOF må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Materialeudgifter m.m.
Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Fortrydelsesret
Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).