Skip to content

Vi er i fuld gang med at sætte hjemmesiden op til en ny sæson - så den kan virke lidt rodet.

Salgsbetingelser

Tilmelding
Tilmelding foregår via vores hjemmeside på www.fof-roskilde.dk.

Du er også velkommen til at ringe eller sende os en e-mail så hjælper vi dig gerne igennem processen via telefonen.

Efter tilmelding får du tilsendt de praktiske oplysninger vedr. kurset.

Folkeoplysningsloven foreskriver, at du ved tilmelding skal oplyse: fødselsdato, navn og adresse. Er du bosat udenfor den kommune, hvori kurset afholdes skal du altid oplyse fuldt CPR-nummer, jf. Folkeoplysningslovens Kap. 10, §43, stk. 5.

Husk at give os besked, hvis der er ændringer i din adresse, telefonnr. eller mailadresse, så vi kan give dig besked ved kursus-ændringer eller lign.

Hensyntagende undervisning
Det er en forudsætning for deltagelse på disse hold, at hver enkelt deltager underskriver en erklæring hos læreren på holdet, hvori man angiver at have et handicap relaterende til undervisningen i et bestemt hold. Der skal således afgives erklæring for hvert hold man deltager i.

Undervisningstider
En lektion er på 45 min.

På hjemmesiden kan du se, på hvilke datoer, der er planlagt undervisning. Ved læreres sygdom er det i reglen nødvendigt at aflyse en eller flere undervisningsgange. I det omfang det er muligt, flyttes aflyste undervisningsgange til efter den oprindeligt planlagte slutdato, hvilket er kutyme i den folkeoplysende voksenundervisning.

Der er som udgangspunkt ingen undervisning i skoleferier.

Framelding
Framelding skal ske senest på den anførte betalingsdato, senest 30 dage før startdatoen.
Framelding kan udelukkende ske skriftlig via mail til info@fof-roskilde.dk. Efter seneste betalingsdato er tilmeldingen bindende.
Ved udeblivelse bortfalder betalingskravet ikke. Rettidig framelding påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. Såfremt FOF må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Manglende betaling
Har vi ikke modtaget din betaling til tiden, modtager du en påmindelse fra os. Hvis denne ikke bliver betalt indenfor 10 dage, sendes en rykker med et gebyr på kr. 100,-. Har vi stadig ikke modtaget betaling efter yderligere 10 dage, kontakter vi dig telefonisk for at lave en aftale. Modtager vi ikke betaling straks herefter fremsendes endnu en rykker med endnu et gebyr på kr. 100,-, samt inkassovarsel. Bliver 2. rykker ikke betalt vil sagen efter 10 dage sendes til inkasso.

Det er derfor vigtigt, hvis du imod forventning, ikke ønsker at deltage i et hold du har tilmeldt dig, husker at kontakte os inden betalingsfristen, så du kan blive afmeldt.

Forbehold
FOF tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:
ændring af undervisningsstedændring af underviser
aflysninger pga. sygdom eller lign.*
lokaleaflysninger*

* Kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet.

Hvis FOF må aflyse et kursus, tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Materialeudgifter m.m.
Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Fortrydelsesret
Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).