Skip to content

Priser

De anførte priser omfatter administrationsgebyr, andel i lærerløn samt evt. leje af lokale og udstyr. Undervisningsmaterialer betales særskilt med mindre andet fremgår af kursusteksten.

Tilskudsregler:
Nedenstående kommunale regler gælder for pensionister (P), personer på efterløn (E) eller overgangsydelse og arbejdsledige (A) dagpengemodtagere, der både er bosat og deltager i aktiviteter i følgende kommuner:

Roskilde Kommune:
Pensionister: Der ydes et tilskud på kr. 7,- pr. lektion og kr. 22,- pr. foredrag. Til musikundervisning dog kr. 14,- pr. lektion. Efterlønsmodtagere og arbejdsledige: Der ydes et tilskud på kr. 5,- pr. lektion og kr. 22,- pr. foredrag. Til musikundervisning kr. 10,- pr. lektion. Der ydes ikke tilskud til førnævnte ved debatarrangementer.
 
Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre disse tilskudsrater.
 
Lejre Kommune:
Der ydes ingen særlige tilskud.

Frederikssund Kommune:
Der ydes ingen særlige tilskud.

Holbæk Kommune:
Der ydes ingen særlige tilskud.

Odsherred Kommune:
Der ydes ingen direkte særlige tilskud, dette skal den enkelte borger selv søge hos kommunen.

Der tages generelt forbehold for ændringer i tilskudsregler og lovgivning samt for evt. trykfejl.