Skip to content

Foreningen

FOFs formålsparagraf:
Det er FOFs formål, gennem en fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

Vores vedtægter finder du her