Skip to content

Alle aktiviteter i FOF Sydjylland med fysisk fremmøde er sat i bero t.o.m. den 21. maj. Hold dig orienteret her på siden og på coronasmitte.dk

Se mere

Kan du ikke vente? Prøv vores online undervisning

Se kurser

Retningslinjer ifm. coronavirus

Opdateret den 23. marts 2021 kl. 19.00

Hos FOF Sydjylland har undervisernes og kursisternes sikkerhed højeste prioritet og vi følger myndighedernes anvisninger og anbefalinger for at begrænse smittespredningen.

Derfor er alle aktiviteter med fysisk fremmøde sat i bero til og med fredag den 21. maj 2021, eller indtil myndighederne melder ud, at det er forsvarligt, at vi genoptager undervisningen.

Alle berørte kursister får direkte besked ved ændringer og, hvor det er muligt, vil undervisningen gennemføres på anden vis, som ved fx online undervisning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@fofsydjylland.dk eller læse vores salgsbetingelser.

 

VED GENOPTAGELSE AF UNDERVISNING

Vi glæder os til at gøre dig klogere, sundere og gladere – og det skal være trygt at gå på aftenskole hos FOF Sydjylland. Derfor har vi nedenfor samlet mulige fremtidige forholdsregler for afholdelsen af aktiviteter.

Se også de særlige forholdsregler for enkelte fagområder i bunden.

 

FORSAMLINGSLOFT PÅ AKTIVITETER

På foredrag, kor og stillesiddende aftenskoleundervisning (fx sprogundervisning og anden klasseundervisning) vil forsamlingsforbuddet være på maksimalt 500 personer.

På alle øvrige hold vil forsamlingsforbuddet være på maksimalt 10 deltagere udover underviseren.

 

HUSK MUNDBIND/VISIR

Du skal bære mundbind eller visir, når du deltager i en indendørs aktivitet hos FOF Sydjylland, medmindre du kan dokumentere at være fritaget for det. Det gælder, når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet eller visiret af når du sidder ned.

Der kan også være andre særlige hensyn, der gør sig gældende, og du kan se retningslinjerne for de enkelte fagområder i bunden.

Se også Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind og hvem der er undtaget fra de generelle retningslinjer.

 

HJÆLP MED AT FOREBYGGE SMITTE

Når du deltager i undervisning hos os, beder vi dig følge sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte:

 • Hold afstand
 • Vask og sprit dine hænder
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Bliv hjemme, hvis du er syg

 

HVIS MAN ER TESTET POSITIV

Hvis du bliver testet positiv for coronavirus efter at have deltaget i undervisning hos os, beder vi dig straks kontakte vores administration på mailen info@fofsydjylland.dk (og gerne send en kopi til underviseren) og give os følgende informationer:

 • Hvornår du er testet positiv
 • Dine symptomer og hvornår de er opstået
 • Hvem du har været i nærkontakt med hos os

Samtidig giver du dit samtykke til, at vi kan videregive informationer til rette vedkommende (vi har tavshedspligt og gør det så diskret som muligt)

 

AFSTAND

 • Vores lokaler lever op til anbefalingerne om kvadratmeter og/eller afstand, så der kan sikres den anbefalede afstand mellem deltagere.
 • Ved foredrag og klasseundervisning i egne undervisningslokaler tilstræber vi god plads mellem alle deltagere med en passende stoleopstilling.
 • Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.
 • Vi anbefaler, at du ikke møder op lang tid inden din undervisning begynder – kun til tiden – for at begrænse antallet af forsamlede mennesker på de enkelte undervisningssteder. Vent evt. udenfor eller hold god afstand til andre, mens du venter på at komme ind i lokalet.

 

HYGIEJNE

 • Det er vigtigt, at du vasker og/eller spritter hænder, når du træder ind og ud af undervisningslokalet – underviseren sørger for håndsprit, men medbring også selv dit eget.
 • På bevægelseshold, hvor der benyttes redskaber, skal du selv medbringe disse og møde op omklædt til undervisningen (undtagen ved træning i svømmehaller).
 • Du skal bære mundbind eller visir, når du går til og fra undervisningslokalet, og når du bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet eller visiret af, når du sidder ned.
 • Vær også opmærksom på, at Kolding Kommune har indført et totalt rygeforbud på alle kommunale matrikler. Det betyder, at der ikke må ryges hverken inde eller udenfor.
 • Undlad at give hånd, knus eller anden berøring til de andre deltagere og underviseren.

 

Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder som du kan læse mere om i bunden.

Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du ligeledes blive kontaktet direkte.

Vi følger situationen omkring coronavirus tæt og opdaterer retningslinjerne løbende. Vi opfordrer til, at du også selv følger med i myndighedernes aktuelle anbefalinger og de seneste opdateringer på coronasmitte.dk.

Særlige forholdsregler for enkelte fagområder

 • Bevægelseshold

  Der opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til aktiviteten mv.

  I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr, bør de rengøres undervejs og efter brug, ligesom der bør være ekstra fokus på håndhygiejnen.

  I tilfælde, hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Fx bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

  Svedabsorberende udstyr, som yoga- og træningsmåtter, redskaber i stof, mv. er i øjeblikket ikke tilgængelige. Derfor opfordres du til at medbringe eget udstyr.

 • Hold i vand

  Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

  Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ingen grund til bekymring i forhold til at færdes i klorvand. Corona-smitte overføres ikke via klorvand. Og hvis deltagerne rammer hinanden i vandet med f.eks. arme eller ben, vil det heller ikke på nogen måde udgøre en smittefare.

  Brugere i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten bør overholde reglen om 1 meters afstand, dog 2 meter ved fysisk anstrengelse.

  SlotssøBadet og KongeåBadet må max have 18 personer i bruserummene og max 20 personer i omklædningsrummene.

  Brændkjærskolen må max have 20 personer i svømmesalens bassin ekskl. underviseren, og der må max være 9 personer i det store omklædningsrum fordelt mellem bruserum og omklædning med 4 og 5 personer. I det mindre omklædningsrum må der max være 2 personer inkl. bruserum.

 • Klasseundervisning

  Til undervisning, hvor der normalt uddeles materiale på papir, opfordres du til selv at skrive det ud, når du har modtaget det på mail fra underviseren inden mødegangen.

 • Foredrag

  Foredrag hos FOF er oftest et siddende kulturarrangement, der er omfattet af reglerne i det store forsamlingsforbud, hvor der må forsamles op til 500 personer, hvis man:

  • I al væsentlighed sidder ned
  • Har faste pladser
  • Har retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende

  Lokalets størrelse er afgørende for, hvor mange personer der må forsamles. Antallet justeres i overensstemmelse med at afstandskravet justeres.

 • Børnehold og familieaktiviteter

  Her er det de mest omfattende krav der gælder. Hvis der er én regel for børn og en anden for voksne, afvikles holdet ud fra den regel, der er mest omfattende.

 • Kreative fag

  Der opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til aktiviteten mv.

  I det omfang der bruges fælles materialer eller andet udstyr, bør de rengøres undervejs og efter brug, ligesom der bør være ekstra fokus på håndhygiejnen.

  I tilfælde, hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende.

 • Madkurser

  Det enkelte hold skal sørge for at alt service og bestik vaskes op i opvaskemaskine. Alle kontaktflader og maskiner skal også rengøres efter brug.

 • Musik- og sangundervisning

  Instrumenter og andre materialer bør kun anvendes af én person, eller der bør fastlægges karantænetider for anvendelsen af disse mellem flere personer.

 • Kor

  Særligt for korsang bør der iagttages 2 meters afstand mellem udøverne efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Afstanden på 2 meter gælder både til sidemanden og til rækken foran og bagved.

 • Udflugter med busture

  På alle busture vil der være pladser nok til, at du kan sidde på en sæderække for dig selv. Vi arrangerer nøje efter forhold og ud fra hvor mange der deltager.

  Alle deltagere skal selv medbringe mundbind eller visir, og overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger mht. transport i bus, og dermed at man bl.a. har mundbind på under hele turen, dog undtaget, når man spiser eller drikker.

  Vi uddeler også mundbind, en pose at have det i og håndsprit inden vi stiger på bussen. Dette er så man bl.a. har et ekstra mundbind til turen.