Skip to content

Kurser og efteruddannelse, der styrker dig i underviserrollen

Som aftenskoleunderviser i FOF har du mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.

Kursusprogrammet til FOF-undervisere er udviklet af FOF Landssekretariatet.

Se underviserkurser og andre tilbud