Skip to content

Kontoret holder sommerferie og er tilbage igen mandag d. 5. august. God sommer og på gensyn

Tilmeld nyhedsbrev
Vær med på et hensyntagende hold for personer med knæ skavanker hos FOF Sydjylland

Særlig tilrettelagt

Særligt tilrettelagte handicaphold

Særligt tilrettelagte hold planlægges, så underviseren har ekstra tid til, og overblik over, den enkelte deltagers særlige behov i forhold til et handicap i relation til det enkelte hold og det konkrete emne

Formålet med kursus formen er, at man som aktiv deltager vedligeholder sin livs- og helbredssituation for dermed at sikre, at man også fremover personligt kan magte sin livssituation i forhold til det konkrete handicap.

FOF Sydjylland har opdelt holdene, så du kan kan gå direkte til de hold, der foregår i vand - uanset om det er varmtvandsbassin eller bassin med almindelig temperatur. Se alle variationerne.

Der er mange hold at vælge imellem...

Særligt tilrettelagte hold planlægges så underviseren har ekstra tid til og overblik over den enkelte deltagers særlige behov.

Forudsætning for deltagelse på et handicaphold

Deltagelse på et sådant hold forudsætter, at hver enkelt deltager underskriver en handicap erklæring for hvert hold man ønsker at deltage på. En handicap erklæring fra tidligere sæsoner kan ikke genbruges. Reglerne er fastsat af kommunen, som yder et forhøjet tilskud til disse hold.

Erklæringen har underviseren med ved første mødegang.

Underviseren skal også kunne vurdere at deltageren opfylder kommunens forudsætninger for deltagelse på et særligt tilrettelagt hold. Ellers skal deltageren afvises fra deltagelse. Underviseren vurderer, om en kursist bør flyttes fra et handicaphold til et alment hold - eller omvendt.

For at kunne betragtes som handicappet i forhold til undervisningen skal der være et konkret handicap i forhold til det konkrete undervisningsforløb. Det er f.eks. ikke et handicap at være overvægtig, ældre eller gravid - eller at mødekalenderen for et handicaphold er mere belejlig end mødekalenderen for et alment hold. 

Har du spørgsmål?

Kontakt FOF Sydjyllands kontor for en dialog om, hvorvidt deltageren er handicappet i forhold til undervisningen i det konkrete emne. I forbindelse med deltagerens underskrift på en handicap erklæring ved underviseren på første mødegang, kan underviseren forklare og svare på spørgsmål - men det anbefales at være afklaret i forbindelse med tilmeldingen til holdet. Send en mail eller ring til FOF Sydjylland.


De særligt tilrettelagte hold er for dig, der ikke kan deltage på et almindeligt hold. Der skal derfor udfyldes en tro- og love erklæring ved underviseren på første mødegang du deltager. Manglende underskrift på en tro- og love erklæring fra underviseren medfører at deltagelse på holdet skal afvises.

... i så fald henvises til vores øvrige hold.