Skip to content

Vores værdier

Centrale ord, der udtrykker FOFs værdier

  • Tillid
  • Fællesskab
  • Sammenhængskraft
  • Et rigere liv
  • Dannelse
  • Mangfoldighed
  • Livslang læring
  • Sundhed

Du kan læse nærmere om FOFs værdigrundlag på landsplan her.