Skip to content

Vi er i fuld gang med at gøre klar til den kommende sæson - få besked som en af de første, når du kan se hele programmet her på hjemmesiden 📬

Tilmeld nyhedsbrevet

Kan du ikke selv transportere dig til det du gerne vil gå til?

Fordi du har begrænsninger - psykiske eller fysisk - kan du søge hos FOF SYDjylland om tilskud til befordring til og fra holdet, du gerne vil gå på.

FOF SYDjylland har søgt penge i en pulje til, at du kan få et tilskud til dine udgifter.

For at du kan få del i den pulje, FOF SYDjylland har søgt, skal vi have dokumentation for dine transportudgifter.

Send en mail med oplysninger med dit navn, hvilket hold du deltagere på eller har deltaget på og din dokumentation.


Dokumentation kan være kvittering for

  • Bus- eller togkort
  • Flextrafik eller taxa
  • En udskrift af dine kørsler til og fra stedet, når året er omme

Om puljen står

Puljens overordnede formål er, at støtte handicappede personer, der har udfordringer med at deltage til folkeoplysende aktiviteter. Deltagelsen skal være i aktiviteter, som modtager et kommunalt tilskud efter folkeoplysningslovens kap. 4 og 5.

Puljen støtter udgifter til befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.