Skip to content

Salgsbetingelser

Se også vores praktiske oplysninger

Tilmelding

Tilmelding og betaling sker direkte fra denne webside fra det enkelte hold. Framelding med frigørende virkning kan kun ske til FOF Sydjylland via info@fofsydjylland.dk tidligere end 14 dage før holdstart. Se mere i forbindelse med tilmeldingen – Manglende betaling er ikke en framelding.
Tilmeldinger på websiden behandles hurtigst muligt og i den rækkefølge, de modtages.
Undervisningssted, underviser og første mødedato fremgår af din bekræftelse. Ændringer kan forekomme.

Materialer

Udover selve kursusgebyret, skal deltagerne forvente udgift til evt. kopiering og øvrigt relevant materiale samt evt. ekskursioner/ture.

Fortrydelse

Køb af kurser, foredrag og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).
Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et planlagt kursusforløb og du foretager framelding inden 14 dage før første kursusdag til info@fofsydjylland.dk kan kursusgebyret tilbagebetales. Der modregnes et administrationsgebyr på kr. 150.
14 dage før første kursusdag er tilmeldingen bindende og kursusgebyret skal betales / refunderes ikke, uanset om du deltager eller ej.
Kan et kursusforløb mod forventning ikke etableres, tilbagebetales hele kursusgebyret uden fradrag af administrationsgebyret – eller overføres til et andet hold.

Udflugter & kulturrejser

Tilmelding er bindende og betaling refunderes ikke, uanset hvornår afbud gives.
Afbestillings- og rejseforsikring er deltagerens eget ansvar. Vi anbefaler, at man kontakter sit forsikringsselskab inden tilmelding og betaling. 

Særligt for foredrag, rejser, koncerter & andre events

Købte billetter refunderes ikke, medmindre arrangementet aflyses af FOF.
Køb af kurser, foredrag og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).
Ved ekstraordinære hændelser, som berører afholdelsen af et foredrag, gør vi vores yderste for at finde en ny dato for afholdelsen, hvor din billet vil være gældende.
Den købte billet til det konkrete foredrags arrangement i FOF kan som udgangspunkt ikke refunderes eller byttes til et andet arrangement.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • Ændring af undervisningssted
  • Ændring af underviser
  • Aflysninger pga. undervisers sygdom (kurset vil blive forlænget tilsvarende i løbet af eller sidst i forløbet)
  • Lokaleaflysninger (kurset vil blive forlænget tilsvarende i løbet af eller sidst i forløbet)
  • I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisningen på alternative og/eller supplerende måder. Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte som onlineundervisning, med holdopdeling eller under lignende alternative former. I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den gældende periode, så vidt muligt blive tillagt i løbet af eller sidst i dit undervisningsforløb. Vi kan ikke love kompensation for ændringer i undervisningen.

Fremsendelse pr brev

Alle priser er beregnet ud fra. at der korresponderes via mail. Ønsker du betalingskort eller andet fremsendt med post, tillægges et håndteringsgebyr på kr. 50 pr brev. Hvis du ved bestillingen oplyser, at du ikke ønsker betalingsoplysninger tilsendt pr brev fordi du kommer på kontoret og betaler, sendes der ikke noget brev. Betaling skal ske inden for betalingsfristen.

Betaling

Betalingen sker med betalingskort eller MobilePay i forbindelse med købet på websiden.
Har du ikke betalingskort eller MobilePay, kan du kontakte os via mail, telefon eller personligt fremmøde på kontoret for tilmelding og vælge at modtage betalingsoplysninger via mail, så du kan betale via netbank eller på kontoret. Bemærk, at manglende betaling ikke er en framelding og at det købte, skal betales uanset om du møder til undervisning eller ej – medmindre du framelder dig tidligere end 14 dage før holdstart. Se mere ovenfor.
Du er velkommen til at betale kontant eller med betalingskort ved at besøge os på vores kontor i Ågade 27, Kolding, i vores åbningstider på hverdage, mandag til torsdag kl. 10 til 15 bortset fra ferier og fridage.

Force majeure

Hvis der efter tilmelding og inden et kursus afsluttes, opstår en situation, som FOF ikke har kontrol over eller har kunnet forudsige, fralægger FOF sig ansvaret for kursets hele eller delvise gennemførelse. Kan en situation henføres under begrebet force majeure, vil der ikke ske tilbagebetaling for ikke gennemført undervisning.
Force majeure kan f.eks. være lukning af bassin på grund af forurening, lokalelukninger som følge af skybrud, indbrud, brand og tilsvarende. Ligeledes vil officielt udmeldte begrænsninger i benyttelse af lokaler og mulighed for undervisning være en del af en force majeure situation, som fritager FOF for evt. erstatning eller hel/delvis tilbagebetaling af deltagergebyr.

Kontaktoplysninger

Ændringer i kontaktoplysninger – f.eks. navn, e-mail adresse, mobil telefonnummer eller postadresse – skal straks oplyses til FOF, gerne vi e-mail til info@fofsydjylland.dk. Ellers går FOF ud fra, at de registrerede oplysninger er aktuelle og korrekte.