Skip to content
Lær mere om børn med særlige forudsætninger hos FOF Sydjylland

Er mit barn højt begavet?

Er mit barn højt begavet?

Børn med særlige forudsætninger 1

Om at opdage og omfavne barnets særlige forudsætninger

De fleste synes nok begrebet "højt begavet" er ret selvforklarende. Derfor bruger man for nemhedens skyld oftest dette begreb, når man skal beskrive et barn, som har særligt nemt ved at tilegne sig læring. Men begrebet er lidt "old school", da vi i mange år godt har vidst, de børn, som har de hurtige hjerner, kan være tilsvarende udfordret på andre områder. Derfor har det i stedet været forsøgt at gøre begrebet "med særlige forudsætninger" gældende for at beskrive, at der oftest er tale om en skæv profil. ”Særlige forudsætninger” dækker nemlig over, at personen på samme tid har både store potentialer indenfor nogle områder, men samtidig ofte også sider, hvor der viser sig udfordringer. Om barnet så er på den måde fra fødslen - eller om det er miljøet og måske understimulering - som giver denne asynkronitet - det er der til gengæld meget forskellige holdninger til.

I dag ligger mange oplysninger selvfølgelig online - det gør forskellige intelligenstests også. Så mange forældre sidder alene og undersøger information ift. deres børn, men mangler nogen at udveksle erfaringer med, samt at kunne komme et sted, hvor de mange informationer bliver bundet sammen til et hele. Det gør vi op med på denne workshop - som er den første af 3 workshops - for forældre, bedsteforældre eller på anden måde ressourcepersoner til et sådant barn, teenager eller ung voksen.

Vi skal nemlig bruge en lille dag på at blive klogere på, hvordan man finder ud af, om barnet hører til denne gruppe, og hvordan man i så fald griber det an. En ”workshop” er netop et sted, hvor du selv er med i arbejdet. Der vil være tid til at reflektere, diskutere samt dele dine erfaringer med andre.

På workshoppen gennemgås og arbejdes der med

  • Intelligensbegrebet vs. det at ”have særlige forudsætninger”
  • Kendetegn ift. alder
  • (Stereo)typer inden for høj intelligens
  • Myter og fakta om det at være højt begavet
  • Asynkron udvikling
  • "Hvordan griber jeg det an, hvis mit barn har særlige forudsætninger?"

Workshoppen er åben for alle. Dit barn behøver ikke være en bestemt alder for, du kan få noget ud af at deltage.

Workshoppen er den første ud af 3 workshops, og har det primære fokus på, hvordan man som forælder, bedsteforælder eller ressourceperson, finder ud af, om et barn har særlige forudsætninger, samt hvordan man griber problemstillingen an.