Skip to content

Alle aktiviteter i FOF Sydjylland med fysisk fremmøde er sat i bero t.o.m. den 7. februar, eller når myndighederne mener det igen er forsvarligt at genoptage undervisningen. Hold dig orienteret her på siden og på coronasmitte.dk

Se mere

Kan du ikke vente? Vær på kursus hjemmefra med vores fjernundervisning!

Se online kurser

Bevægelse i varmt vand for dig, som er udfordret af overvægt

Bevægelse i varmt vand

For dig, som er udfordret af overvægt og deraf følgende begrænsninger

Bevægelse i varmtvands bassin er øvelser der er særligt tilrettelagt til den enkelte deltagers handicap så som funktionsnedsættelse og mobilitetsproblemer. Gennem øvelser med vand som modstand, arbejder vi med muskler og led på en blid og rolig måde, så bevægeligheden i kroppen bliver vedligeholdt.

Velegnet for deltagere med funktionsproblemer i bevægeapparatet, forårsaget af bl.a. overvægt.

Dette hold er for dig, der ikke kan deltage på et almindeligt hold med samme indhold på grund af særlige udfordringer af fysisk eller psykisk art. Der skal udfyldes og afleveres en erklæring på tro og love til underviseren den første mødegang du deltager.