Skip to content
Bevægelse i vand med FOF Sydjylland

Bevægelse i varmt vand - PLUS size

Bevægelse i varmt vand

For dig, som er udfordret af overvægt og deraf følgende begrænsninger

Bevægelse i varmtvands bassin er øvelser der er særligt tilrettelagt til den enkelte deltagers handicap så som funktionsnedsættelse og mobilitetsproblemer. Gennem øvelser med vand som modstand, arbejder vi med muskler og led på en blid og rolig måde, så bevægeligheden i kroppen bliver vedligeholdt.

Velegnet for deltagere med funktionsproblemer i bevægeapparatet, forårsaget af bl.a. overvægt.


Dette hold er for dig, der ikke kan deltage på et almindeligt hold. Der skal derfor udfyldes en handicap erklæring ved underviseren på første mødegang du deltager. Manglende underskrift på en handicap erklæring fra underviseren medfører at deltagelse på holdet skal afvises.

... i så fald henvises til vores øvrige hold.