Skip to content
Tegnekursus i FOF

Tegn på Trapholt

Tegn på Trapholt

For nybegyndere og let øvede

På samme måde som hvert menneske har sit eget fingeraftryk – sin egen håndskrift, har vi også hver vores helt egen unikke og personlige streg.

På kurset vil vi udvikle denne og tage forskellige emner, teknikker og tegnemetoder op. Du får skærpet din iagttagelsessans, og udviklet dine evner til at tegne det, du ser, og får trænet øjet og hånden til at arbejde sammen.

Vi arbejder fra de hurtige skitser – til de mere gennemarbejdede tegninger. Undervisningen sætter fokus på tegningens formsprog og billedfunktion. Grafitblyanter – tegnekul og grafitstifter er kun nogle af de mange tegneredskaber, vi afprøver, ligesom forskellige papirtypers muligheder undersøges og afprøves.

Oplev glæden ved at være sammen med andre i en skabende proces. Der kræves ingen forkundskaber - kun lysten til at arbejde med de mange muligheder, der findes i tegningen.

Mulige emner og redskaber vi giver os i kast med. Gennemgang af de muligheder begrebet TEGNING dækker.

Vi arbejder dels via objekttegning på et stationært område på museet – dels tager vi udgangspunkt i museets aktuelle udstillinger – og tager en rundtur med skitseblokken.

Medbring til første mødegang: A4 tegneblok, blyanter 2B og 4B – yderlige oplysninger vedr. materiale oplyses af underviser ved første mødegang.