Skip to content
Lær om navigation hos FOF Sydjylland

Navigation - teoretisk del mod duelighedsbevis

Navigation - teoretisk del mod duelighedsbevis

Bliv forberedt til den teoretiske duelighedsprøve

Du vil i løbet af ganske kort tid blive bekendt med søvejsreglerne, navigation - herunder strøm og afdrift, misvisning og deviation, meteorologi, sejladsplanlægning, mm., så du bliver klar til at kunne tage den teoretiske duelighedsprøve hos Dansk Sejlunion og deres tilskikkede censorer. 

Værd at vide

Inden kursusstart skal du være opmærksom på at anskaffe og påregne de materialer, der står listet i pensum forneden, hvilket man kan gøre ved f.eks. Weilbach, eller andre marinebutikker. Sørg for at få bestilt i god tid.

Kurset er relativt læse- og opgavetungt, og du skal påregne nogle timers hjemmearbejde inden hver undervisningsgang. Kursister der indstilles til - og består - den endelige prøve, vil have gennemført den teoretiske del af duelighedsbeviset. Den praktiske del udbydes, som regel ved sejlerskoler landet over, og skal også gennemføres for at kunne erhverve duelighedsbeviset.

Hvordan foregår den teoretiske duelighedsprøve?

Målet for den teoretiske duelighedsprøve er at man ved prøven skal fastslå, at prøveaflægger kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som styrmand i fritidsfartøjer og varetage sikkerheden for eget fartøj og personer om bord under hensyntagen til omgivelserne.

Den teoretiske duelighedsprøve består af to prøver. En skriftlig fakta prøve, som skal løses på 30 minutter uden brug af hjælpemidler og en navigationsplanlægningsopgave, som er forberedt hjemme og præsenteres ved den mundlige overhøring. Den mundtlige overhøring har en varighed på ca. 20 minutter eller mere.

Du kan se hvad prøvekravene for den teoretiske duelighedsprøve er her (fra Dansk Sejlunions hjemmeside).

Medbring

Der vil være en udgift til bøger og kort, mm., som du bedes indkøbe og medbringe til undervisningen. Udgiften forventes at udgøre mellem kr. 1.200-1.500.