Skip to content
Omsorg mellem barn og forælder

Circle of Security Parenting

Bliv endnu bedre til at styrke relationen til dit barn med "Tryghedscirklen"

Circle of Security - forældrekursus

Vi ved, at alle forældre ønsker at give deres barn tryghed. Alle forældre finder på trods af dette ofte forældrerollen udfordrende på forskellig vis. Circle of Security giver dig mulighed for at blive en endnu bedre forældre til dit barn. Det er aldrig for sent.

  • Det ligger i vores gener at vi ønsker at føle tryghed. Vores behov for trygge relationer er indlejret i alle vores vigtigste samspil, hver eneste time, døgnet rundt.
  • Børn søger instinktivt tryghed, og omsorgsgiverne vil gerne give tryghed.
  • Circle of Security er baseret på 6 årtiers forskning om, hvordan man understøtter tryghed (og hvordan man ikke understøtter tryghed).
  • Circle of Security bygger på en række forskningsbaserede og teoretiske hovedprincipper omkring specifikke temaer, som synes at være afgørende for tryghed. Programmet er en kreativ og anderledes proces, som er beregnet til at give jer en række hovedprincipper, som kan understøtte tryghed på en måde der samtidig er nem at lære. Udgangspunktet er gennem jeres egne erfaringer og udfordringer.
  • Circle of Security handler ikke om at være perfekte forældre - men det handler om at man gør det godt nok - og hvor der også er plads til at fejle.
  • Kurset afvikles over 8 mødegange med 1 uges mellemrum.
  • I kurset anvendes både grafisk materiale og film. Filmen viser samspil mellem forældre og børn, og forældrenes egne refleksioner over, hvad der sker i relationen.

Værd at vide

Ud over kursusgebyr vil der være udgift til undervisningsmateriale på omkring 50-60 kr.

Medbring gerne selv kaffe/te/vand til pausen.

Kurset er målrettet forældre med børn fra 4 mdr. til 17 år. Undervisernes erfaring er, at kurset også er velegnet med deltagelse af barnets anden nære omsorgsperson, f.eks. bedsteforældre.

Om underviserne

Begge undervisere er certificerede Circle of Security Parenting vejledere fra hhv. 2015 og 2016 og har siden da afviklet løbende kurser som makkerpar. Else er uddannet sundhedsplejerske og Anne-Mette er uddannet socialrådgiver og familiebehandler. De er selv forældre/bedsteforælder og oplever i hverdagen mange eksempler på, hvordan vi med fordel bruger Circle of Security tænkningen.

De er begge optaget af at udbrede konceptet mest muligt, idet de har erfaret, at kurset har fået en stor effekt og betydning for en bedre relation, forældre og barn imellem. De ved, at hjælp til følelsesregulering er afgørende for relationen.

Gennem kurset vil de guide og støtte jer til at få øje på, hvad man nødvendigvis endnu ikke har fået øje på, men som er afgørende for den måde man møder barnet på, så de bliver mere trygge.

Man vil møde begge undervisere på 1. og 3. mødegang. De øvrige mødegange vil der være en vejleder til stede.