Skip to content

Alle aktiviteter i FOF Sydjylland med fysisk fremmøde er sat i bero t.o.m. den 7. februar, eller når myndighederne mener det igen er forsvarligt at genoptage undervisningen. Hold dig orienteret her på siden og på coronasmitte.dk

Se mere

Kan du ikke vente? Vær på kursus hjemmefra med vores fjernundervisning!

Se online kurser
Gå til arabisk i FOF

Arabisk for nybegyndere

Arabisk for nybegyndere

Introduktion til Moderne Standard Arabisk, MSA

Hos FOF har du nu mulighed for at lære Moderne Standard Arabisk, MSA, hvilket er standardiseret i hele den arabiske verden.

Moderne Standard Arabisk (MSA) kaldes også Al-fusha.

MSA benyttes til korrespondance, moderne litteratur og massemedierne (nyheder, radio, TV eller internettet).

MSA er et formelt og primært skriftligt sprog.

I den arabiske verden lærer alle MSA gennem formel skolegang. De, der ikke er uddannet formelt og derfor oftest ikke kan tale MSA, kan alligevel forstå det, på grund af det betydelige overlap der er mellem de forskellige variationer inden for det arabiske sprog.

FOF tilbyder derfor en modulbaseret undervisning i en serie af kurser i Moderne Standard Arabisk, som tilsigter at give kursisten uden kendskab til det arabiske sprog (begynder niveau) et højt niveau af færdighed (øvet niveau).

Når den naturlige logik i det arabiske sprog et tillært, vil læringen gå hurtigere.

Hos FOF tilsigter vi at opbygge funktionel kommunikation i alle områder indenfor sprogkompetencer, (skrivning, tale, høre/forståelse og læsning).

Til det personlig fokusområde kommer vi også til at blande grammatiske læring for at opbygge kursistens ordforråd.

Vores modulbaserede serier omfatter tre moduler fra begynder niveau til et godt funktionelt niveau.

Hermed består kurset af en ugentlig undervisningssession, lektie arbejde og øvelser. En undervisningssession består af to lektioner af 45 minutter.