Skip to content
Banner ud fra Fredagshøjskolens program for foråret 2023

Fredagshøjskolen

Fredagshøjskolen i foråret 2023

Kom med på Fredagshøjskolen og oplev 7 spændende foredrag og en fantastisk tur.

Højskole programmet

Der kan forekomme ændringer i programmet

20. januar     Stunde Null - fra 1945 til Merkel...

v/ Jørn Buch, lektor

Tyskland lå i ruiner efter 2. Verdenskrig både økonomisk, socialt og mentalt. Hvad skulle der ske med det store land i midten af Europa? Det blev ikke bestemt af tyskerne selv, men af de sejrende magter Storbritannien, USA og Sovjetunionen.
Opdelingen af Tyskland i forskellige zoner og udviklingen af den kolde krig med bl.a. Berlin-Blokaden i 1948-1949. Det førte bl.a. til oprettelsen af Vesttyskland som forbundsrepublik med hovedstad i Bonn – og oprettelsen af det kommunistiske DDR med hovedstad i Østberlin i 1949.
Men hovedvægten vil blive lagt på tiden omkring Genforeningen i 1989, hvor den tyske kansler Helmuth Kohl lovede østtyskerne blomstrende landskaber, når de blev integreret i den vesttyske forbundsrepublik. Det skulle vise sig ikke at gå så let, da Genforeningen ikke blot var et spørgsmål om materielle fordele, men også kom til at handle om identitet og mentalitet.

3. februar     Det moderne Kina - fra opiumskrig til kulturrevolution og kapitalisme

v/ Jørn Buch, lektor

Mao har, som ingen anden enkeltperson, haft betydning for det moderne kommunistiske Kinas udvikling. Da formand Mao døde i 1976, var der overalt ægte landesorg over tabet af den store rorgænger, som han blev kaldt. Han var allerede i levende live, blevet en legende og æres stadig overalt i Kina, bl.a. med det store Mausoleum på Den himmelske Freds Plads i Beijing.
Mao blev uddannet som lærer og var allerede i 1919 med til at grundlægge den første demokratiske bevægelse i Kina. Han var også med i grundlæggelsen af Kinas Kommunistiske parti i 1921 og blev gennem den berømte lange march i midten af 1930’erne snart partiets ubestridte leder.
Under 2. Verdenskrig deltog han i den nationale kamp mod Japan og demonstrerede gang på gang sin ubestikkelighed samtidig med at han fastholdt de kommunistiske idealer.
Den 1. oktober 1949 stod han på sin magts tinde, da han kunne udråbe Folkerepublikken Kina.
Det lykkedes ham ikke at omdanne Kina til et velfungerende kommunistisk samfund, men han fik skabt et alternativ til det ortodokse Sovjetunionen, et nationalistisk alternativ, som i realiteten bygger videre på de gamle konfucianske principper. Det har ført til det moderne Kina, vi kender i dag.

24. februar     Post Traumatisk Sarajevo Disorder - Dagbog fra Sarajevo

v/ Suzi Apelgren, master i museologi, fhv. militærsygeplejerske

I efteråret 1992 drog 142 danske soldater til det krigshærgede, som de første af en lang række danske fredsbevarende FN-soldater, i Bosnien. Men der var ingen fred. Der var blodig borgerkrig! De var unge, engagerede og ansvarlige. De tog den humanitære opgave på sig; at arbejde for at sikre fred og nødforsyninger til civilbefolkningen, vel vidende at det kunne koste liv og førlighed.
Suzi Apelgrens fortælling bygger på hendes egen dagbog fra udsendelsen med UNPROFOR HQ COY BHC hold 1. ”Vores udsendelse var historisk, da vi var de første danske soldater i krig siden 1864. Desværre har op imod 80% af os efterfølgende fået PTSD, fordi ingen, hverken politikere eller forsvarets ledelse, havde undersøgt, hvad de sendte os ud i  og hvad dét krævede. Der var heller ingen der var forberedt på at hjælpe os hjem igen".

3. marts     Vær pilot i eget liv - og dans med din indre styrke

v/ Jytte Lund Larsen, forfatter, cand.pæd. og journalist

Alder er kun et tal. Vi fylder 30 – 40 – 50 og bliver midaldrende. Vi har vaner og strukturer, og selvom vi bliver seniorer og senere går på pension, er det væsentligt at skabe egne rammer. Her kommer din indre styrke i spil og udløser spørgsmål: Hvad gør du for at bevare det gode og meningsfulde liv? Hvordan gør du det?
Du bestemmer selv, hvordan du vil leve dit liv og med hvem. Vi har i dag økonomisk, kulturelt og socialt flere muligheder end tidligere.
Vi taler sammen om livsområder, værdier og forandringer – og hvordan man selv har indflydelse på at skabe gode rammer.

17. marts     Myter om klimaet, du ikke skal hoppe på - en IPCC-skeptiker tager bladet for munden

v/ Johannes Krüger, professor emeritus, dr.scient., geocenter Danmark

Spørgsmålet om årsagen til nutidens klimaforandringer og de mange følgevirkninger er langt mere kontroversielt, end det fremstilles af FN’s klimapanel IPCC og nyhedsmedierne, for naturen selv viser noget andet end de mangelfulde computer-producerede klimamodeller. Men det er vore politikere ude af stand til at opfange og reagere rationelt på, for de har blind tillid til IPCC som klimaorakel og lukker dermed sig selv ude fra relevant information. På klimaområdet er det politiske miljø og nyhedsmedierne stærkt præget af meningspres og selvcensur.
Den ensidige klimadebat forstærkes ved den stadige brug af påstanden om, at der blandt forskerne er 97 pct. enighed om, at størstedelen af den globale opvarmning er menneskeskabt. Som vi skal se, er påstanden 100 pct. forkert, men den bruges til at affærdige såkaldte skeptikere og afmontere enhver seriøs klimadebat, men også til at skabe videnskabeligt alibi for politiske beslutninger, som griber stadig stærkere ind i samfundets aktiviteter med store menneskelige og økonomiske omkostninger.
Vi skal i foredraget se nærmere på nogle af de mange myter og skrækscenarier om klimaet, som males med den brede pensel på nyhedsfladerne og i læserbreves, debatindlægs og alarmforskningens følelsesladede indslag om børns, børnebørns og klodens håbløse fremtid – men som vi ikke skal hoppe på: Tvivlen er forskningens adelsmærke, mens antiskepticisme er pseudovidenskab og udfordrer ytringsfriheden og demokratiet.

24. marts     De ikke-anerkendte: Kurdistan, Transnistrien og Somaliland - fotografisk skildring af 3 lande, som ikke eksisterer

v/ Jan Tvernø, eventyrer

Tag med på en farverig fotografisk skildring af rejser i Transnistrien, Somaliland og Irakisk Kurdistan. Tre lande som i realiteten ikke eksisterer, men som De Facto er selvstændige med egne regeringer, egne forfatninger, egne flag, egne penge og en helt særlig patriotisk italesat historisk identitet, som der værnes meget nidkært om.
Anerkendelse er et grundvilkår for menneskers trivsel, uanset hvor i verden man bor og uanset hvilken social status man har i samfundet. Forestil dig at det land som du kalder dit fædreland, ikke er en anerkendt del af det internationale samfund og uden taletid i FN. Du kan f.eks. ikke rejse, fordi dit pas ikke er gyldigt og du kan ikke få internationale kreditkort, fordi dit land ikke er en del af SWIFT-samarbejdet.

14. april     Fra den danske sangskat

v/ Hans Peter Rasmussen, foredragsholder og pianist

Der findes et utal af dejlige sange på dansk. Og det er så dejligt at synge med i fællesskab. Hver sang indledes med fortællinger om sangens baggrund eller særlige ting, der knyttes til sangen – og så synger vi den.
Hans Peter udvælger sange fra højskolesangbogen, og vi kan f.eks. komme til at synge årstidssange, nationale sange, romantiske sange, sange af særlige forfattere, ukendte men gode sange og ikke mindst sange af Ingemann.

28. april     Udflugt til Sylt

v/ Brian Bøglund, skoleleder

Turen går til øen Sild – Sylt på tysk. Mens vi ser øen, forstår vi bedre, hvorfor øen er et populært feriested for de rigeste tyskere og mange andre. Imponerende strande og unikke naturperler.

Tidspunkter og ruter og indhold er vejledende og afhænger af mange ting, som først afklares, når vi er tæt på afgang. Man skal være selvhjulpen for at kunne deltage på turen.