Skip to content
Sønderborg Slot med kongeskibet Dannebrog 2022

Sønderjyderne og Den Store Krig tur

Sønderjyderne og Den Store Krig - heldagstur

Sønderborg Slot, Sikringsstilling Nord, sejltur over det Sydfynske øhav og skønne Fyn

Der er påstigning i Kirkeby på Sydfyn, Odense, samt Fredericia, Kolding og Haderslev. Kommer du med tog, er både Odense, Fredericia og Kolding tæt på stationen.

Den Store Krig er navnet på Første Verdenskrig i lande som Storbritannien, Frankrig og Italien. I Danmark er der en tendens til denne krig gør lidt i glemmebogen eller står i skyggen af det fokus, som Anden Verdenskrig får.

I en landsdel i Danmark er det ikke sådan. Nemlig i Sønderjylland, der under Første Verdenskrig var del af Kejserriget Tyskland og dermed var forpligtiget til at levere soldater til fronten og på den måde blev præget af det traume, man finder i store dele af Europa. En hel generation kom hjem med krigstraumer og for sønderjyderne endda for et Tyskland, mange ikke følte nogen tilknytning til.

Sønderborg Slot har i april 2023 åbnet Museum Sønderjyllands fremragende udstilling - “Sønderjyderne og Den Store Krig” - der allerede har høstet store roser for at være en udstilling i international kaliber.

Tag med på denne 1-dags-tur, der fokuserer på Første Verdenskrig med besøg på den fantastiske udstilling på Sønderborg Slot. Turen gennemføres i et samarbejde med Historiske Rejser og indehaveren, Anders Bager Eriksen, som er cand.mag. i historie, er med hele vejen og fortæller både generelt om optakten til og selve Den Store Krig - og specifikt om, hvad vi ser og møder undervejs på turen.

Vi gør holdt “i felten” ved et af batterierne fra Sikringstilling Nord, sydvest for Haderslev. Sikringsstilling Nord er et nordvendt forsvarsanlæg, bygget tværs over Danmark i løbet af krigen, for at kunne standse en evt. engelsk invasion i Esbjerg.

Turen bliver endnu flottere af, at vi på hjemturen sejler fra Fynshav til Bøjden på Fyn og vi hygger os undervejs med frokost i Sønderborg med udsigt til Kong Chr. d X’s Bro og det livligt besejlede Als Sund.


Inkluderet i prisen

  • Kørsel i moderne langtursbus med erfaren chauffør.
  • Rejseleder og fortællinger undervejs.
  • Formiddagskaffe og friskbagt brød undervejs.
  • Frokost i Sønderborg - vælg mellem Stjerneskud og Pariserbøf (anføres i beskedfeltet ved tilmelding), inklusiv en fadøl (San Miguel eller Svaneke Classic), sodavand, kildevand eller et glas hvidvin eller rødvin (vælges når vi sidder til bords).
  • Billet til Museum Sønderjyllands udstilling ”Sønderjyderne og Den Store Krig” på Sønderborg Slot.
  • Evt. bidrag til Rejsegarantifonden. 

 

Dagens program


Vi starter dagen med påstigning i Kirkeby ved Svendborg og kører mod Odense med påstigning og videre til Fredericia Station og derefter til FOF i det centrale Kolding og videre til Haderslev. På vejen mellem Kolding og Haderslev passerer vi den gamle grænse mellem kongeriget Danmark og det daværende Nordslesvig - og dermed det tyske kejserrige. Fra dét øjeblik vil en hvilken som helst af de lokale kirkegårde være et vidnesbyrd om, at vi er kommet til et område, hvor man var pålagt at deltage i Første Verdenskrig. Antallet af faldne ses uden undtagelser her, ganske som det vil være tilfældet, hvis man kommer til andre dele af Tyskland, Storbritannien, Italien, Østrig, Belgien, Frankrig, m.fl.

Krigen har også efterladt sig andre fysiske spor. Det mest tydelige er Sikringsstilling Nord, hvis formål var at skærme mod en potentiel britisk invasion af Tyskland nordfra. Danmark var neutralt, men tyskerne så en klar trussel i Storbritannien og ville lave en landgang på den jyske vestkyst og herefter benytte Esbjerg Havn til at udnytte deres overlegenhed til søs til at få mandskab og materiel hurtigt i land - og derefter sætte et angreb ind over det forholdsvis flade Danmark. Stillingen blev anlagt i årene 1916-18 i en linje syd for Haderslev og på tværs til Skærbæk og for store deles vedkommende fjernet/sprunget i luften i årene efter krigen, men der er stadig bevaret dele af den, som lokale frivillige udgraver og fritlægger og vedligeholder.

Skovby Batteri 2009
Batteriet ved Skovby som vi besøger.

Vi holder ved Skovby Batteri og ser lidt rester fra anlægget. Herefter går turen via Aabenraa - og hvis tiden tillader det - af den smukke kystrute over Varnæs og Blans til Sønderborg. Undervejs giver Anders Bager Eriksen en indgående indførelse i de større linjer i Første Verdenskrig, med skuddet i Sarajevo, Schlieffen-planen, den tyske samling, militarismen, nationalismen og de store imperier der stod vakkelvornt uden selv at kunne se det - og om idylliseringen af krigen, der mødte den teknologiske, fremmedgjorte krig og meget andet.

Første Verdenskrigs kort 1914-1918
Hele den stormagtspolitiske situation op til og under udbruddet af Første Verdenskrig bliver forklaret.

Vi ankommer til Sønderborg ved middagstid - og spiser frokost (inkluderet i prisen) med udsigt over Als Sund og Chr. d. X’s bro tæt på slottet. Vælg mellem stjerneskud eller pariserbøf. Anfør i beskedfeltet ved tilmelding, hvad du gerne vil spise. Inkluderet i prisen er også enten en øl, en sodavand eller mineralvand, eller et glas hvidvin eller rødvin - det vælger du ved bordet.

Efter frokosten går vi på den smukke havnepromenade langs vandet til Sønderborg Slot, hvor vi har god tid til at se den imponerende udstilling “Sønderjyderne og den Store Krig”, der er blevet rost for at være en udstilling med et internationalt niveau i sin formidling, men med udgangspunkt i de sønderjyske krigsoplevelser. Se mere om udstillingen her.

FOF og Historiske Rejser udbyder en rejse den 7.-13. november 2023 til Belgien og Nordfrankrig med samme tema. Deltagelse i denne 1-dags-tur kan være en optakt til denne rejse...

Sidst på eftermiddagen forlader vi Sønderborg og kører ud på Als til Fynshav, hvor der venter os en smuk sejltur på tværs over det sydfynske øhav til Bøjden på Horneland. Vi kører ad de smukke veje mellem Faaborg og Svendborg til Kirkeby og herfra videre mod Odense, Fredericia Station og Kolding, samt Haderslev - med afstigning undervejs efter en indholdsrig dag.

Sejlads fra Fynshav 2021
Der venter os en smuk sejlads fra Fynshav på Als til Bøjden på det sydlige Fyn.


Påstigningstidspunkter

Kirkeby ved Svendborg - klokken 7.50

Odense - Parkering Syd ved letbanestationen - klokken 8.15

Fredericia Station - klokken 9.00

FOF Sydjylland ved KUC (Ågade 27, 6000 Kolding) - klokken 9.30

Haderslev på Hertug Hans Plads - klokken 10.00


Angiv i beskedfeltet ved tilmelding, hvor du ønsker at stige på bussen, samt om du vil have stjerneskud eller pariserbøf til frokost.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Man skal være selvhjulpen for at kunne deltage på turen.