Skip to content
Førstehjælpskursus for børn FOF

Førstehjælp - Genoplivning til børn

Førstehjælp - Genoplivning til børn

Bliv tryg ved dine egne evner som førstehjælper ved ulykker med børn

På dette kursus lærer du at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med tilskadekomst hos børn. Du lærer hvordan man håndterer et bevidstløst barn både med og uden normal vejrtrækning og give relevant førstehjælp til et barn der har et fremmedlegeme i luftvejen. Du lærer også at kende ”alarmsymptomer” på infektionssygdomme og tilkalde relevant hjælp. Kurset afsluttes med et bevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Filtrér