Skip to content

Arveret

Arveret

Kom og hør advokatens gennemgang af, hvornår der bør oprettes testamente, og hvad der kan bestemmes i et testamente

Både samlevende og ægtepar med fællesbørn og børn fra andre forhold kan med fordel oprette et testamente - navnligt for at sikre, at den, der bliver længstlevende er stillet bedst muligt.

Desuden gennemgås reglerne for fordeling af midler fra pensioner og forsikringer. Målet er, at arven fordeles som man ønsker det, og at testamentet i videst muligt omfang forebygger konflikter mellem arvingerne. Dernæst gennemgås reglerne for oprettelse af fremtidsfuldmagter, herunder hvad der bør tages stilling til ved oprettelsen.

Filtrér