Skip to content
Ældre par

Fortælling træner koncentrationen for demente

Fortælling giver glæde og træner din koncentration

For demens-ramte

Vi sætter ord på dine livsfortællinger og sætter fokus på det, der har og har haft betydning for dig. Vi lytter til hinanden og oplever sammen følelser, som vi genkender fra det at være menneske. Glæde, sorg, overraskelse, med flere...

Underviser er cand.pæd med sidefag i psykologi og journalist og har derfor de rigtige forudsætninger til denne gruppe mennesker.