Skip to content
Ældre par

Fortælling træner koncentrationen for demente

Fortælling giver glæde og træner din koncentration

For demens-ramte

Vi sætter ord på dine livsfortællinger og sætter fokus på det, der har og har haft betydning for dig. Vi lytter til hinanden og oplever sammen følelser, som vi genkender fra det at være menneske. Glæde, sorg, overraskelse, med flere...

Underviser er cand.pæd med sidefag i psykologi og journalist og har derfor de rigtige forudsætninger til denne gruppe mennesker.


Dette hold er for dig, der ikke kan deltage på et almindeligt hold. Der skal derfor udfyldes en handicap erklæring ved underviseren på første mødegang du deltager. Manglende underskrift på en handicap erklæring fra underviseren medfører at deltagelse på holdet skal afvises.

... i så fald henvises til vores øvrige hold.