Skip to content

Fællesskabet og det gode, bæredygtige liv

Fællesskabet og det gode, bæredygtige liv

Et godt liv er en mosaik af mange ting. Og der er ikke nogen fælles facitliste. Men der er en række forhold, der har betydning for, om vi trives i vores tilværelse. Har vi ro og balance i sindet eller er hverdagen præget af stress og jag? Har vi en krop, der fungerer eller døjer vi med stivhed og smerte? Henter vi ny inspiration eller ligner den ene dag den anden? Sidder vi alene derhjemme eller er vi en del af et fællesskab, hvor man både får og giver? 
 
I FOF Djursland kan vi ikke love dig et godt liv. Men vi kan love dig, at vi har rammerne for, at du selv kan være med til at skabe dig et bedre liv. ”Lykken er hverken gods eller guld”, siger et gammelt mundheld. Men kunne en af vejene til lykken ligge i at udvikle en bæredygtig tilværelse – forstået som et liv i balance – hvor man gør noget godt for sig selv sammen med andre?
 
Her og på de følgende sider sætter vi fokus på, hvordan et aktivt liv i aftenskolen kan være med til at skabe et bedre liv. Vi har talt med deltagere, der fortæller, hvad deres aftenskolekursus betyder for dem og deres liv. Vi har talt med vores dedikerede FOF-underviser Anette Vendelboe, der på forskellig vis er med til at gøre hverdagen bedre for sine deltagere. 

Psykologen Anne Agerbo sætter ord på, hvordan du selv kan være med til at skabe det gode liv med balance i tilværelsen. FOF’s nye formand Diana Bang giver sit bud på aftenskolernes betydning for livet på Djursland. På hver sin måde giver de et billede af folkeoplysningens mange ansigter. Og sammen viser de, hvordan et aktivt liv i et givende fællesskab kan skabe glæde, balance og mening i livet. 
 
Og endelig kan du blive klogere på FOF Djurslands nye projekt ”Ambassadør for fællesskabet”. Her vil FOF-ambassadører være med til at række ud mod andre og nye målgrupper og overfor dem sætte fokus på, hvordan folkeoplysende aktiviteter kan være med til at skabe inkluderende fællesskaber med trivsel i højsæde. 
 
Vi håber, at vores mosaik kan inspirere dig til at finde din egen vej mod en god og bæredygtig balance i tilværelsen.