Skip to content

Vi er i fuld gang med at planlægge efterårssæsonen, tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked som en af de første. Har du spørgsmål eller lignende er du altid velkommen til at kontakte os på f@f-djursland.dk eller 86325588. Hjemmesiden er fuldt opdateret den 1. juli 2024

Praktiske oplysninger

Kontakt

Kontakt FOF- kontoret på tlf. 86 32 55 88 eller via f@f-djursland.dk

Åbningstider

Telefontid:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00

Åbningstid - kontoret:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Kontoret er lukket: Hele juli, i ugerne 7, 42 og 52 samt alle helligdage og de 3 dage i påskeugen.

Tilmelding

Mød aldrig op uden at være tilmeldt.

Gør det i god tid, dette sikrer dig en plads på det ønskede hold, og du undgår at gå forgæves til aflyste/flyttede kurser. Når du tilmelder dig, skal vi bruge: fødselsdato, navn, folkeregister-adresse, tlf.nr., mobilnr. og meget gerne din e-mail-adresse. Bor du udenfor den kommune, hvori kurset afholdes, kan du sagtens deltage, vi skal blot bruge hele dit CPR-nr. Vi er forpligtede til at indberette deltagere fra andre kommuner til ”vores kommune”, som efterfølgende modtager refusion fra din hjemkommune. Der gøres opmærksom på, at enkelte kurser og rejser/udflugter kan være udsolgt, når programmet udkommer, idet nuværende kursister og rejsedeltagere har mulighed for at forhåndstilmelde sig. Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmeside er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. §18, stk. 2 - nr. 12).

Når du tilmelder dig via telefonen, modtager du samtidig vores nyhedsbrev. Du kan til hver en tid framelde dig nyhedsbrevet igen.

Særligt vedr. kurser tilrettelagt som specialhold:
Ved tilmelding og betaling til kurser tilrettelagt som specialhold, bekræfter du samtidig, at du er berettiget til at deltage på specialhold.

 

Betaling

Betalingsmuligheder

 • B-link via faktura – kun for Dankort/visadankort
 • Bankoverførsel til konto 9388 0000754951 – Husk at skrive navn og holdnummer
 • Mobilepay til nummer 631112 – Husk at skrive holdnummer

EU har stillet nye sikkerhedskrav til handel på nettet. De skærpede sikkerhedskrav betyder, at man fremover skal godkende sine betalinger på nettet en ekstra gang, det der med andre ord hedder to-faktor-godkendelse. Den ekstra godkendelse foregår enten med NemID's nøgleapp eller en SMS-kode.

Kurser

Tilmeld dig på vores hjemmeside www.fof-djursland.dk, find kurset under kursusprogram, tilmeld og betal med Dankort. Du vil herefter modtage et velkomstbrev, som indeholder oplysninger om startdato, tid og sted samt evt. praktiske oplysninger. Tilmelding er herefter bindende, og det fulde kursusgebyr kan ikke refunderes (se under afmelding). Der tages forbehold for ændring af underviser, tidspunkt og undervisningssted. Evt. aflyste mødegange (fx pga sygdom, sne) gennemføres i forlængelse af kursets planlagte forløb. 

Bøger og materialer til alle fag, betales af deltagerne selv, beløbet er ikke indregnet i kursusprisen. Visse indkøb  fx madvarer, blomster, materialer afregnes direkte med underviseren.

Manglende betaling uden rettidigt afbud vil medføre rykkergebyr på kr. 100.

Kan et hold mod forventning ikke etableres, modtager du besked om dette senest en uge før, og det fulde kursusbeløb refunderes.

Foredrag

Billetter kan købes via hjemmesiden og betales med Dankort/mobilepay.

Efter betaling vil du modtage en tilmeldingsbekræftelse, hvori den vedhæftede fil er din billet.

Ved samlet tilmelding og betaling af min. 10  deltagere opnås rabat – kontakt FOF herom.

Købte billetter til foredrag og rejser kan ikke refunderes.

Et foredrag varer omkring 1,5 - 2 timer inkl. pause, dog afhængigt af evt. spørgsmål, debat.

Ledsagerkort

Alle FOF’s gæster med ledsagerkort har mulighed for gratis at medbringe en hjælper. Kontakt FOF kontoret, hvis du ønsker at benytte dig af ordningen.

 

Udflugter og kulturrejser

Tilmelding er bindende og betaling refunderes ikke, uanset hvornår afbud gives.

Afbestillings- og rejseforsikring er deltagerens eget ansvar. Vi anbefaler, at man kontakter sit forsikringsselskab inden tilmelding og betaling af depositum. 

For at få det bedste udbytte af FOFs udflugter og kulturrejser, er det deltagerens ansvar, at være i en rimelig god fysisk form, så programmet kan gennemføres som anført!

FOF Djursland er medlem af Rejsegarantifolden - reg.nr. 2260.

Afmelding

Afmelding skal ske til kontoret. Afmelder man senest 10 dage før kursets planlagte start, tilbagebetales kursusgebyret dog fratrukket et administrationsgebyr på kr. 100. Afmelder man senere end det er beløbet tabt. 

Det kan være muligt at flytte til et andet hold indenfor samme sæson og derved bevare sin betaling. Kontakt kontoret herfor.

Manglende betaling betragtes således ikke som afmelding. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked, såfremt du er forhindret i at deltage.

Foredrag, rejser, udflugter o.lign. er ikke omfattet af muligheden for framelding.

Force Majeure

Force majeure fritager en eller begge parter fra sine forpligtelser i en kontrakt ved en ekstraordinær situation, som parterne ikke har kontrol over, som krig, strejke, epidemier, hændelige uheld eller en naturkatastrofe, som umuliggør af kontrakten bliver udført. Force majeure er en hændelse ingen har indflydelse på, og som ikke kan forudsiges. FOF Djursland forbeholder sig i disse situationer ret til at aflyse eller udskyde undervisning og arrangementer uden at dette udløser noget erstatningskrav. 

Undervisere

Du finder yderligere informationer om FOF’s undervisere på hjemmesiden www.fof-djursland.dk under de enkelte kurser. Telefonnummer og mail oplyses ved henvendelse til kontoret.

Materiale udgifter

Bøger og materialer til alle fag, betales af deltagerne selv, beløbet er ikke indregnet i kursusprisen. Fotokopi, pris kr. 1,00 pr. stk. Visse indkøb  fx madvarer, blomster, materialer afregnes direkte med underviseren.

Hensyntagende undervisning 

Aftenskolen er for alle, og kurser som tilrettelægges med særlige hensyn hedder hensyntagende undervisning. 
Ifølge Folkeoplysningsloven skal man med underskrift erklære at man, efter eget skøn – har behov for at deltage i særligt tilrettelagt undervisning. Man skal IKKE have en læges udsagn, diagnose eller erklæring for at underskrive. 
Hensyntagende undervisning tilbydes i forhold til fysiske/psykiske skavanker. Antallet af deltagere på holdene er beregnet efter at der kan tages hensyn til deltagernes forskellige udfordringer. Der bliver lavet skånsomme øvelser og taget særlige hensyn, så der ikke sker overlastning. Det handler om, at alle skal kunne være med. Ved tilmelding og betaling til kurser tilrettelagt som hensyntagende undervisning, bekræfter man samtidig at man er berettiget til at deltage på holdet. 

Nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper

Norddjurs Kommune giver deres borgere 50 % nedsættelse af deltagerbetalingen, såfremt  følgende kriterier opfyldes:

 • Pensionister med helbredstillægskort – med tilskudsprocent på 85 %
 • Pensionister med psykiske handikap og tilknyttet lokalpsykiatrien.

For at få et tilskudskort skal man henvende sig til Norddjurs kommunes pensionskontor. FOF opkræver den reducerede deltagerbetaling, og får efterfølgende det resterende beløb udbetalt af Norddjurs kommune. 

Syddjurs Kommune yder ikke samme mulighed. Derfor ingen nedsættelse i priser for borgere bosat i Syddjurs Kommune.

FOF Djursland tilbyder ungerabat på 100 kr. på nogle af vores kurser. Det gælder dog ikke foredrag, rejser og ture.

Ferier

Der undervises normalt ikke i skolernes ferier, da undervisningslokalerne ikke er opvarmede. Kontoret er lukket hele Juli, i ugerne 7, 42 og 52, samt alle helligdage og de 3 dage mellem Palmesøndag og Skærtorsdag.

Ansvar

Al deltagelse på FOFs aktiviteter er frivillig. Det er deltagerens eget ansvar at sørge for de nødvendige private forsikringer. FOF har naturligvis en erhvervsansvarsforsikring, som dækker, såfremt en af FOFs ansatte kan gøres ansvarlig for en evt. skade.

Kursusbevis

Der kan udstedes kursus bevis på alle hold ved min. 80 % gennemførelse af kurset. Tal med din underviser herom.

Sikkerhed persondata

Alle oplysninger på deltagere ved FOF Djursland registreres i vores lokale administrationssystem. Relevante data der registreres er: Fødselsdato/CPR, navn, adresse, tlf., mobil, mail, deltagelse på aktivitet inkl. betaling. Alle data forbliver lokalt i administrationen og videregives udelukkende til relevant underviser i det forhold, det er nødvendig i forhold til varetagelse af undervisning. I henhold til Folkeoplysningsloven videregives data ligeledes til kommunal instans.

Alle af FOF ansatte i administration, undervisning m.v. orienteres om ovenstående regler for behandling af data. Alle data opbevares i sikrede systemer og aflåste lokaler og opbevares så længe det vurderes relevant. Deltagerne er hermed orienteret og kan til enhver tid frit få udleveret alle egne data.

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt

Når du deltager hos FOF, behandler vi en række oplysninger om dig og din husstand. Dette er bl.a. navn, adresse samt oplysninger om dine tilmeldinger.

FOF har udarbejdet denne privatlivspolitik for at vise, at:

 • Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt
 • Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt
 • Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

Dataansvar og kontaktoplysninger

FOF er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du som privatperson eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed tilmelder dig vores kurser og hold.

At vi er dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder, at vi som organisationen fastsætter formålene og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

FOF Djursland, Torvet 1, 8500 Grenaa. Mail: f@f-djursland.dk. Telefon: 8632 5588

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som kursist, hvilket er følgende oplysninger:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Kortoplysninger (kører via en krypteret betalingstjeneste)
 • Bankforbindelse, hvis du benytter muligheden for at foretage en bankoverførsel
 • Oplysninger om betalinger eller restancer
 • Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler.
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til.

FOF tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder.