Skip to content

Kompenserende yoga

Kompenserende yoga

Yoga styrker din krop, når den ikke længere fungerer på 100 %. De små hold er for dig, der har forskellige fysiske/psykiske skavanker, som vi skal tage særlig hensyn til.

Undervisningen bygges op ud fra den enkeltes formåen, og med elementer fra både hatha yoga og Vinyasa yoga, men også blide styrkeøvelser for hele kroppen. Vi arbejder også med bækkenbunden, både smidiggørelse og styrkende.

Stræk og twists frigiver låste tilstande og de blide styrkeøvelser opbygger såvel ydre som indre styrke. Balanceevnen forbedres og afspændingerne lader de nye tilstande rodfæste sig og giver ro. Krop, åndedrag og sind hænger uløselig sammen. Derfor guides åndedraget, så kroppen kan slippe spændinger og der kan arbejdes i dybden med strækkene i kroppens eget tempo. Åndedraget anvendes også som meditativt redskab til at holde fokus, så vi kan være til stede i nuet. Ud fra kroppens, sindets, livets foranderlighed, trænes du i at lytte til hvad din krop fortæller dig – opleve din tilstand lige her og nu. Der bliver flettet åndedrætsøvelser, selvmassage teknikker og korte meditationer ind i undervisningen. Holdet afsluttes med 20 min dybde afspænding/mindfulness.  Rene vitaminer for krop og sjæl.