Skip to content
Hospice Djursland

Hjælp i den sidste tid

Hjælp i den sidste tid

Formålet med "Hjælp i den sidste tid" er at bibringe almen befolkningen en øget viden om døden og det at være døende, ud fra en forhåbning om derved at gøre den enkelte - en lille smule - bedre i stand til at stå i denne svære situation i deres liv. For eksempel at vide "at man ikke dør, fordi man holder op med at spise, - men at man holder op med at spise og drikke, fordi man er døende".

Kurset er udviklet af Foreningen for Palliativ Indsats som et koncept a la "Førstehjælp". Formålet er at klæde danskerne på til bedre "at kunne være i" og håndtere det at støtte og drage omsorg for døende. Flere undersøgelser viser nemlig, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og død - og i hvert fald slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores nærmeste. Dette betyder, at mange oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold til at forvalte nogle af de problematikker, der opstår i forbindelse med den sidste levetid og døden.

Kurset indeholder forskellige aspekter omkring det at være døende, selve dødsprocessen og om det at være pårørende. Vi vil komme ind på spørgsmål om fysiske/ kropslige forhold, psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger, eksistentielle og åndelige temaer samt sorg/sorgprocessen.